ЦК фармацевтичних дисциплін

Історія циклової методичної комісії фармацевтичних дисциплін в Житомирському фармацевтичному коледжі починається з часів створення Житомирської фармацевтичної школи (1938 р.). Спочатку предметна комісія спеціальних дисциплін під керівництвом в різні часи талановитих педагогів, цікавих особистостей (Ярошенко Н.В., Карпенко А.С., Герасимчук Р.Л., Гречулевич О.Г., Андрощук Н.Б.), яка за покликанням часу у зв’язку з динамічним розвитком вітчизняної фармації перетворилась на циклову методичну комісію фармацевтичних дисциплін, до складу якої сьогодні входять 22 досвідчених викладача.
Маючи такий великий досвід роботи старші викладачі передають непорушні традиції фармацевтичної освіти молодим викладачам, які щороку вливаються у викладацький склад циклової комісії.


Очолює циклову методичну комісію фармацевтичних дисциплін Косяченко Н.М. – кандидат фармацевтичних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії, «викладач-методист».  Підготовку фармацевтів відповідно до завдань спрямованих на вдосконалення національної системи фармацевтичної освіти в лавах циклової комісії здійснюють:
•    1 доктор фармацевтичних наук;
•    3 кандидати фармацевтичних наук;
•    8 викладачів–методистів;
•    4 викладачі вищої кваліфікаційної категорії; 
•    2 викладача першої кваліфікаційної категорії; 
•    3 викладача другої кваліфікаційної категорії; 
•    2 викладача-спеціаліста.

Викладачами ЦМК фармацевтичних дисциплін викладається 21 дисципліна 

для студентів спеціальності 226 Фармація, промислова фармація першого (бакалаврського) освітнього рівня:

«Технологія ліків»,
«Фармакологія»,
«Організація та економіка фармації»,
«Фармацевтична ботаніка»,
«Фармакогнозія»,
«Вступ у фармацію»,
«Етика і деонтологія у фармації»,
«Медичне та фармацевтичне товарознавство»,
«Фармацевтичний менеджмент і маркетинг»,
«Основи промислової технології лікарських засобів»,
«Основи технології косметичних засобів»,
«Фармацевтичне право і законодавство»,
«Фармацевтична опіка»;

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»:

«Технологія ліків»,
«Фармакологія»,
«Організація та економіка фармації»,
«Ботаніка»,
«Фармакогнозія»,
«Основи медичного та фармацевтичного товарознавства»,
«Основи менеджменту і маркетингу у фармації»;

для студентів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізації «Лабораторна діагностика» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»:

«Основи фармакології».


 

 


Викладачами ЦМК фармацевтичних дисциплін за останні роки розроблено і видано 3 підручника, 2 практикуми, 12 навчальних посібників. Також, викладачі комісії були одними з авторів Галузевих стандартів вищої освіти України, Освітньо-професійних програм, навчальних програм усіх дисциплін професійного циклу, затверджених МОЗ України, Норм матеріального забезпечення навчальних кабінетів і лабораторій спеціальності 226 «Фармація».


Викладачі циклової комісії фармацевтичних дисциплін є методичними керівниками виробничих та переддипломних практик студентів, творчо скеровують пошуково-дослідницьку роботу студентів; здійснюють підготовку студентів для участі у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності серед студентів-випускників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, які проводяться з 2001 року і переможцями яких 10 разів ставали студенти саме Житомирського фармацевтичного коледжу. 
З 1975 року у коледжі проводиться післядипломна освіта фармацевтів, навчальні заняття з якої проводять викладачі циклової комісії фармацевтичних дисциплін.