ЦК хімічних дисциплін

Циклова методична комісія хімічних дисциплін є однією з провідних в  освітньому закладі і свій історичний шлях вона розпочала у 1938 році разом з відкриттям у м. Житомирі фармацевтичної школи. 

В складі комісії завжди прцювали творчі, активні, цілеспрямовані, захоплені своєю справою викладачі, які на високому професійному рівні здійснювали навчальну, методичну та виховну роботу. В пам’яті вдячних студентів і колег залишились добрі спогади про викладачів хімічних дисциплін, які тривалий час працювали в коледжі і передавали свої знання молоді. Серед них: Гітман Маргарита Йосипівна, Гусєва Тамара Пилипівна, Лібович Євгенія Олександрівна, Нікітюк Ольга Павлівна, Крива Леоніда Пилипівна, Білоцька Марія Василівна, Ніжник Галина Петрівна, Степанчук Віталій Миколайович.
За останні 40 років циклову комісію очолювали:

 • З 1979 р. по 1993 р. – Крива Леоніда Пилипівна; 
 • З 1993 р. по 1996 р. – Шляніна Алла Володимирівна; 
 • З 1996 р. по 2012 р. – Гирина Наталія Петрівна; 
 • З 2012 р. – Шляніна Алла Володимирівна. 

Нині освітній процес забезпечують 14 викладачів хімічних дисциплін і 4 лаборанта. Серед викладачів комісії: кандидати хімічних наук – Шелюк І.О. і Кусяк А.П.; кандидати педагогічних наук - Бойчук І.Д і Мельник О.Ф.; викладачі – методисти, які працюють у коледжі вже більше 20 років - Туманова І.В., Гирина Н.П., Хранівська В.О., Зубрицька Л.О. і Шляніна А.В.; викладачі вищої кваліфікаційної категорії – Тодосійчук Н.А., Ковальчук І.С. і Муленко С.М.; викладачі І кваліфікаційної категорії – Гончарук С.В. і Приступко О.М.

Колектив ЦМК працює над забезпеченням результативності  освітнього процесу шляхом ефективного застосування інноваційних педагогічних технологій та підвищення рівня своєї професійної компетентності.  

Освітній процес підготовки молодших спеціалістів та бакалаврів відбувається з 10 навчальних дисциплін на спеціальностях 226 Фармація, промислова фармація  і 224 Технології медичної діагностики та лікування.

Роботу ЦМК забезпечують 7 лабораторій: аналітичної хімії, неорганічної хімії, органічної хімії, фармацевтичної хімії, біохімії, фізичної та колоїдної хімії, техніки лабораторних робіт. Всі  вони оснащені лабораторним посудом, хімічними реактивами та обладнанням відповідно до вимог навчальних програм з дисциплін, що дає можливість студентам набути загальних та фахових компетентностей, бути здатними проводити дослідження у практичній професійній діяльності на відповідному рівні. В 2015 році за висновками атестаційної комісії коледжу всі лабораторії хімії отримали найвищий бал. У 2016 році завідувачами лабораторій були розроблені Норми матеріального забезпечення навчальних лабораторій спеціальності 226 «Фармація», які затверджені ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів» МОЗ України.
Всі викладачі циклової комісії мають високий творчий потенціал, впроваджують інтерактивні методи навчання, беруть участь у роботі Всеукраїнських науково-практичних конференцій та з міжнародною участю, публікують статті у фахових виданнях, розробляють та рецензують навчальні посібники, підручники та інші навчально-методичні матеріали. У 2013 році були видані навчальні програми для студентів спеціальності 6.120201 «Фармація», затверджені Департаментом роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України з навчальних дисциплін: аналітична хімія, органічна хімія, неорганічна хімія, фармацевтична хімія, біохімія, фізична та колоїдна хімія. 

Видані навчальні, навчально-методичні посібники та підручники, затверджені МОЗ України для студентів медичних, фармацевтичних ЗВО І-ІІІ р.а України:

 1. Хранівська В.О, Ніжник Г.П., Муленко С.М., Приступко О.М. Практикум з фармацевтичної хімії: Навчальний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 “Фармація”/К.: ВСВ “Медицина”, 2018. –  192 с.
 2. Гирина Н.П., Шляніна А.В., Ковальчук І.С. Техніка лабораторних робіт: Навчальний посібник / К.: ВСВ «Медицина», 2017.  – 304 с. 
 3. Гирина Н.П., Ковальчук І.С., Шляніна А.В., Туманова І.В. Техніка лабораторних робіт: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація»/К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 72 с. 
 4. Ковальчук І.С., Гончарук С.В., Гирина Н.П., Зубрицька Л.О. та ін. Неорганічна хімія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» /К.: ВСВ «Медицина», 2017.  – 80 с. 
 5. Зубрицька Л.О., Бойчук І.Д., Тодосійчук Н.А. Органічна хімія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 80 с.
 6. Хранівська В.О., Ніжник Г.П., Муленко С.М., Приступко О.М. Фармацевтична хімія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 “Фармація” /К.: ВСВ «Медицина», 2017.  – 114 с.
 7. Бойчук І.Д., Шляніна А.В., Гирина Н.П., Туманова І.В. Аналітична хімія: Навчально-методичний посібник/ К.: ВСВ «Медицина», 2017.  – 87 с. 
 8. Гирина Н.П., Туманова І.В. Неорганічна хімія: Навчальний посібник, 2-е видання/ К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 176 с. 
 9. Бойчук І.Д., Зубрицька Л.О. Органічна хімія: Навчальний посібник, 2-е видання/  К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 240 с.
 10. Ніжник Г.П. Фармацевтична хімія: Підручник /К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 350 с.
 11. Шляніна А.В. Практикум з аналітичної хімії: Навчальний посібник/К.: ВСВ «Медицина», 2010. –141 с.

Комп’ютерні технології вже давно стали складовою частиною  освітнього процесу. Широкого застосування набули лекції з мультимедійним супроводом, комп’ютерні контролюючі програми, хмарні технології. 

Традиційним є щорічне проведення Тижня науки хімії,  упродовж якого відбуваються: олімпіади з хімії, конкурси фахової майстерності, науково-практичні студентські конференції («Ожиріння - проблема людства», «Лабораторна діагностика при ураженні печінки», «Вплив стереоізомерії на фармакологічну активність лікарських засобів» та ін.), семінари («Ергономічні дослідження у вивченні хімічних дисциплін» та ін.), захист проектів («Біоіндикація», «Вплив хімії на життя людини» «Роль йоду в організмі людини», «Екологічна безпека», «Чипси, кола, енерготоніки – атрибут молоді?» та ін.), екскурсії (на підприємства м. Житомира «Біомедскло», «Ліктрави»), хімічні конкурси та вікторини («Хімічні перегони», «Цікава хімія», «Хімічні загадки» та ін.), тематичні заходи («Я- хімік!», «Хімія і життя», «Хімічний калейдоскоп», «Хімічний ярмарок», «Людина, яка «підірвала» світ» та ін.), виставки («Хімія навколо нас», «Корисні копалини України», «Хімія емоцій», студентських стендових доповідей, художньої творчості викладачів і лаборантів ЦМК) тощо.