11

Виховна робота

Розвиток будь-якої держави залежить від системи виховання, яка створена в ній. «Чим досконаліше виховання – тим щасливіші народи». Мірою розвитку суспільства завжди був рівень культури, духовної сутності людини, а «зневага до виховання є загибеллю людей, родин, держав і всього світу», - говорив Ян Амос Коменський. 
Пам’ятаючи слова видатного педагога Василя Сухомлинського «Знання без виховання – меч в руках божевільного», колектив коледжу  творчо підходить до організації виховної роботи зі студентами коледжу.
В коледжі створена чітка система виховної роботи, спрямована на формування цілісної особистості з високим рівнем розвитку загальної культури: уособлення поєднання інтелектуального потенціалу, духовності, високого професіоналізму та компетентності як фахівця і як людини з яскраво вираженою національно-громадянською позицією.
Зміст виховної роботи включає: розвиток культури мислення та інтелектуальних здібностей студентів; формування у студентів гуманістичного світогляду, гуманного ставлення до людини, суспільства, природи; формування у студентів громадянськості як інтегративної якості особистості; зміцнення історичної пам'яті молодого покоління, плекання усвідомлення любові до України; формування правової культури особистості; виховання гармонії у співжитті  із навколишнім середовищем; розвиток політичної культури студентської молоді; формування працелюбності та творчого потенціалу молодої людини; прищеплення студентам здорового способу життя, формування естетичних почуттів, смаків і поглядів.
Базовими у системі виховної роботи коледжу є національні та європейські цінності такі як:
-    повага до національних символів (Герба. Прапора, Гімну України);
-    активна участь у громадсько-політичному житті країни;
-    верховенство права, повага до прав людини;
-    готовності до природоохоронної діяльності;
-    толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а також до регіональних га національно-мовних особливостей;
-    готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України. 
Виховна робота зі студентами здійснюється за такими напрямами:
1.    Громадянсько-патріотичне виховання
2.    Духовно-моральне виховання
3.    Військово-патріотичне виховання
4.    Правове та превентивне виховання
5.    Екологічне виховання
6.    Художньо-естетчне виховання
7.    Трудове та профорієнтаційне виховання
8.    Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя
9.    Сімейно-родинне виховання
Виховний процес в коледжі можна умовно поділити на такі організаційні складові:
1) виховна робота під час аудиторних занять з різних навчальних дисциплін;
2) позааудиторна виховна робота; 
3) позаколеджна виховна робота.
Серед позааудиторних заходів є ряд, які стали в коледжі традиційними. Серед них, посвята у першокурсники, День фармацевтичних працівників, День працівників освіти, День здоров’я, День української писемності та мови, День Захисників та Захисниць України, Міжнародний День Студента, День Волонтера, День Збройних сил України, День української хустки, День Святого Миколая, День гідності і свободи, вшанування Героїв Небесної Сотні, День Святого Валентина, Міжнародний День жіноцтва, День матері, День вишиванки, випускний вечір, День конституції, День Незалежності України.
Численними є позааудиторні виховні заходи, що мають спрямування залежно від змісту дисциплін циклових комісій, що їх проводять. Різняться вони і за змістом, і за формою. Серед популярних форм виховної роботи варто назвати: конференції, круглі столи, змагання, конкурси, вікторини, кінолекторії, усні журнали, заходи-презентації, фото та відео челенджі, фотосушки, флешмоби тощо.
Особливе значення мають благодійні акції, аукціони, ярмарки як на рівні коледжу, так і на рівні міста, області, всеукраїнські.
Система виховної роботи включає систематичний облік та соціально-психологічних супровід соціальних категорій студентів. До цієї роботи активно залучається студентський профком.
Важлива роль у системі виховної роботи належить інституту кураторства. Куратори щомісяця проводять організаційні та тематичні виховні години, екскурсії, тощо. Першорядними є проблеми, які обговорюються під час виховних годин, стосовно адаптації до нових умов життя; профілактики насильства, зокрема, булінгу та кібербулінгу, конфліктних ситуацій, СНІДу та інших венеричних захворювань, шкідливих звичок, девіантної поведінки; правового захисту дитини; академічної доброчесності; присвячені історичним подіям, пов’язаних із становленням української державності; які стосуються історії та сучасності Житомирщини.
Запрошуються на зустрічі зі здобувачами освіти представники фармацевтичних та медичних професій, роботодавці, стейкхолдери; учасники бойових дій; випускники коледжу. 
Не менш важливою є роль студентського самоврядування у системі виховної роботи коледжу, які організовують численні заходи, благодійні та волонтерські акції, беруть участь в управлінських процесах.
Працівниками бібліотеки систематично здійснюється комплекси заходів до визначних подій і дат в Україні, зокрема, пов’язаними з ювілейними датами видатних українців (Лесі Українки, Івана Франко, Тараса Шевченка, Володимира Сосюри, Григорія Сковороди, Олега Ольжича, Василя Стуса та багатьох інших).
Коледж тісно співпрацює з громадськими організаціями, молодіжними осередками міста та області, на кшталт, ГО «Я –мама», «АСЕТ», регіональним Всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця» тощо; активно долучається до участі у міських, обласних та всеукраїнських виховних заходах.

 

"Про переваги задекларованої праці та ризики незадекларованої" (веб-сайт Держпраці https://dsp.gov.ua/)