Відомі випускники
Безуглий Петро Овксентійович

доктор фармацевтичних наук (1981), професор (1982), заслужений діяч науки і техніки України (1983), професор кафедри фармацевтичної хімії (з 2010) Національного фармацевтичного університету.

Закінчив Житомирське фармацевтичне училище (1958);
Харківський фармацевтичний інститут (1966).

Омельянчик Людмила Олександрівна

Доктор фармацевтичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України. Завідувач кафедри хімії та декан біологічного факультету Запорізького національногоуніверситету.

Закінчила Житомирське фармацевтичнеучилище ім. Г.С. Протасевича (1977); Запорізький державний медичний інститут (1982).

Петренко Володимир Васильович

Доктор фармацевтичних наук (1985), професор (1987), завідувач кафедри аналітичної хімії (з 1984), декан фармацевтичного факультету (1975 – 2005) Запорізького державного медичного університету.

Попович Валерій Павлович

Доктор фармацевтичних наук, доцент, завідувач кафедри аптечної та промислової технології ліків Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Закінчив Житомирське фармацевтичне училище (1981); Львівський державний медичний інститут (1989).

Толочко Валентин Михайлович

Доктор  фармацевтичних  наук,  професор,  заслужений  діяч  науки  і  техніки  України, завідувач  кафедри  управління  та  економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету, заслужений професор НФаУ.

Закінчив  Житомирське  фармацевтичне училище (1968); Харківський державний фармацевтичний інститут 1976).

Трінус Федір Петрович

Головний науковий співробітник Інституту фармакології та токсикології НАМН України,  доктор  медичних  наук,  професор,  член-кореспондент  HАН  України, НАМН  України, Російської академії медичних наук, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки та техніки України.

Закінчив Житомирську фармацевтичну школу  (1941); Київський медичний інститут ім.  О.О. Богомольця (1952).

Трохимчук Віктор Васильович

Доктор  фармацевтичних  наук  (1998), професор  (2001),  полковник  медичної  служби (1995),  заслужений  працівник  освіти  України (2010), завідувач кафедри організації й економіки фармації, декан фармацевтичного факультету Одеського державного медичного університету (з 2003).

Закінчив  Житомирське  фармацевтичне училище; Запорізький державний медичний інститут  (1976);  Томський  військово-медичний (1978); ад’юнктуру Військово-медичної академії імені С.М. Кірова в м. Ленінград (1983).

Шатило Віктор Йосипович

Доктор медичних наук, Заслужений лікар України, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, ректор Житомирського інституту медсестринства.

Закінчив Житомирське фармацевтичне училище ім. Г.С. Протасевича (1971); Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова (1980).