ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОПП «ФАРМАЦІЯ»

(І (бакалаврський) рівень вищої освіти)

№ п/п Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни)
Посилання на силабус ЦМК

2 курс, ІІІ семестр
ВК – 360 год (оберіть 4 дисципліни)

1 Належні практики у фармації силабус фармацевтичних дисциплін
2 Історія медицини та фармації силабус фармацевтичних дисциплін
3 Вступ у фармацію силабус фармацевтичних дисциплін
4 Засоби лікувальної косметики силабус фармацевтичних дисциплін
5 Основи сучасної гомеопатії та гомотоксикології силабус фармацевтичних дисциплін
6 Нутриціологія та броматологія силабус фармацевтичних дисциплін
7 Історія сучасного світу силабус гуманітарних дисциплін
8 Етика та деонтологія у фармації силабус фармацевтичних дисциплін
9 Ділова англійська мова силабус гуманітарних дисциплін
10 Основи академічного письма силабус гуманітарних дисциплін
11 Парафармацевтика силабус фармацевтичних дисциплін
12 Сучасні оздоровчі фітнес-технології силабус загальноосвітніх дисциплін

2 курс, ІV семестр
ВК – 180 год (оберіть 2 дисципліни)

13 Логістика у фармації силабус фармацевтичних дисциплін
14 Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі силабус загальноосвітніх дисциплін
15 Косметична хімія силабус хімічних дисциплін
16 Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій силабус медико-біологічних дисциплін
17 Домедична допомога силабус медико-біологічних дисциплін
3 курс, V семестр
ВК – 270 год (оберіть 3 дисципліни)
18 Організація лікарського забезпечення в умовах надзвичайних ситуацій силабус фармацевтичних дисциплін
19 Фармакотерапія силабус фармацевтичних дисциплін
20 Основи технології косметичних засобів силабус фармацевтичних дисциплін
21 Основи промислової технології лікарських засобів силабус фармацевтичних дисциплін
22 Основи технології гомеопатичних ліків силабус фармацевтичних дисциплін
23 Основи раціонального використання ліків силабус фармацевтичних дисциплін
24 Взаємодія лікарських засобів силабус фармацевтичних дисциплін
25 Функціональна біохімія силабус хімічних дисциплін
26 Психологія спілкування силабус гуманітарних дисциплін
27 Фітотерапія силабус фармацевтичних дисциплін
3 курс, VІ семестр
ВК – 540 год (оберіть 6 дисциплін)
28 Фармацевтичне право та законодавство силабус фармацевтичних дисциплін
29 Фармацевтичний менеджмент та маркетинг силабус фармацевтичних дисциплін
30 Дослідження фармацевтичного ринку силабус фармацевтичних дисциплін
31 Фармацевтичне та медичне товарознавство силабус фармацевтичних дисциплін
32 Клінічна фармація з фармакокінетикою силабус фармацевтичних дисциплін
33 Фармацевтична опіка силабус фармацевтичних дисциплін
34 Основи фармакоекономіки силабус фармацевтичних дисциплін
35 Основи біотехнології силабус медико-біологічних дисциплін
36 Лабораторна діагностика силабус медико-біологічних дисциплін
37 Основи інфекційних хвороб та їх профілактика силабус медико-біологічних дисциплін
38 Валеологія силабус медико-біологічних дисциплін
39 Основи громадського здоров’я силабус медико-біологічних дисциплін
40 Теорія і практика професійної комунікації силабус гуманітарних дисциплін
41 Основи web-дизайну силабус загальноосвітніх дисциплін
42 Політологія силабус гуманітарних дисциплін
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ 45 кредитів 15 дисциплін