Науково-методична робота

Науково - методична робота у Житомирському базовому фармацевтичному фаховому коледжі Житомирської обласної ради – це спеціально організована, цілеспрямована діяльність педагогічного колективу, яка є головним структурним елементом здійснення освітньої діяльності і пов’язана з підготовкою освітнього процесу, його забезпеченням і удосконаленням; яка активізує самоосвітній потенціал викладачів, спрямована на розвиток їх педагогічної компетентності, сприяє підвищенню кваліфікації.

Науково-методична робота у колежі ведеться відповідно до нової моделі системи управління закладами освіти, яка грунтується на удосконаленні професійної педагогічної майстерності викладачів, які спроможні працювати зі зростаючими потоками науково-методичної інформації, вивчати і впроваджувати інноваційні освітні технології.

Основною метою науково-методичної роботи коледжу є науково-методичний супровід й удосконалення освітнього процесу; створення умов розвитку професійно-педагогічних компетентностей викладачів.

Основними завданнями науково-методичної роботи коледжу є:

 • організаційно-методичне забезпечення програм розвитку закладу;
 • вивчення, освоєння та практичне застосування інноваційних технологій навчання, модернізація освітнього процесу;
 • створення комплексно – методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • розробка та видання навчальних підручників, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
 • поглиблення педагогічних і методичних знань, науково-теоретичної підготовки з дисципліни, методики її викладання;
 • розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності викладачів, їх загальної культури, створення мотивації та умов для професійного вдосконалення;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного досвіду;
 • організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій, тощо;
 • забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;
 • підготовка до атестації педагогічних працівників.

Планує і координує науково-методичну роботу методичний кабінет, основними напрямами діяльності якого є:

 • науково-інформаційно-методичне забезпечення системи освіти у коледжі;
 • трансформування наукових ідей в освітній процес, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в медичній, фармацевтичній освіті, наукові пошуки та творча робота викладачів;
 • вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного досвіду кращих викладачів;
 • накопичення і систематизація методичних матеріалів педагогічного колективу та відповідних матеріалів періодичних видань;
 • надання інформаційно-методичної допомоги викладачам;
 • спрямування і координація роботи циклових методичних комісій;
 • сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації викладачів;
 • допомога у підготовці викладачів до атестації;
 • організація виставок навчально-методичних матеріалів;
 • організація та проведення: конференцій; педагогічних читань; методичних семінарів.

  Перспективний план науково-методичної та науково-дослідної роботи викладачів коледжу на 2019-2023 н.р.