Видавнича діяльність викладачів

Видання літератури

Одним із основних напрямів діяльності педагогічного колективу коледжу є видавнича діяльність. Створивши якісні підручники, навчальні посібники, практикуми, викладачі забезпечили спеціальність "Фармація" навчальною літературою нового покоління, яка користується попитом, про що свідчать перевидання більшості книг.

За період 2006-2018 років за авторством викладачів коледжу підготовлено 46 одиниць навчальної літератури для студентів спеціальності "Фармація" вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів І-ІІІ р.а. України, затверджені  Депармаментом  кадрової політики, освіти і науки Міністерства охорони здоров'я України, та видано видавництвом "Медицина".

У 2018 році на ІХ Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти - 2018" коледж було відзначено Срібною медаллю у номінації "Навчально-методичний посібник - складова забезпечення результатів навчання через набуття фахових компетентностей на практичному/лабораторному занятті".
 

Навчальні посібники

Фармакогнозія: підручник / І.А. Бобкова, Л.В. Варлахова. – 3-є вид., переробл. і допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2018.- 504 с. Затверджено МОЗ України.

І.А. Бобкова, Л.В. Варлахова


Фармакогнозія: підручник / І.А. Бобкова, Л.В. Варлахова, М.М. Маньковська. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Медицина, 2010. –  512 с. Затверджено МОЗ України.
 

І.А. Бобкова, Л.В. Варлахова, М.М. Маньковська


Фармакогнозія: підручник / І.А. Бобкова, Л.В. Варлахова, М.М. Маньковська. – К.: Медицина, 2006. – 440 с. Затверджено МОЗ України.
 

І.А. Бобкова, Л.В. Варлахова, М.М. Маньковська


Фармакогнозія. Посібник для практичних занять: навч. посібник. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Медицина, 2010. – 312 с. Затверджено МОЗ України.
 

Бобкова І.А.


Фармакогнозія. Посібник для практичних занять : Навчальний посібник. – К.: Медицина, 2006. – 272 с. Затверджено МОЗ України.

Бобкова І.А.


Технологія ліків : навч. посіб. / О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук. – 2-е вид., перероб. та допов. – К. : ВСВ «Медицина», 2014. – 576 с. Затверджено МОЗ України.

О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук


Технологія ліків : навч. посіб. / О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук. – К. : Медицина, 2008. – 488 с. Затверджено МОЗ України.

О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук


Практикум з організації та економіки фармації: навч. посіб. / В.П. Горкуша, Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська Н.П. та ін. ; за ред. Н.М. Косяченко. – 2-е вид., перероб. та допов. – К. : ВСВ «Медицина», 2015. – 280 с. Затверджено МОЗ України.

В.П. Горкуша, Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська, В.В. Кобрин, Н.М. Косяченко. 


Практикум з організації та економіки фармації: навч. посіб. / В.П. Горкуша, Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська Н.П. та ін. ; за ред. Н.М. Косяченко. – 2-е вид., перероб. та допов. – К. : ВСВ «Медицина», 2015. – 280 с.
 

В.П. Горкуша, Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська, В.В. Кобрин, Н.М. Косяченко. 


Фармацевтична хімія: Навчально – методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація»/ В.О. Хранівська, Г.П. Ніжник, С.М. Мулєнко, О.М. Приступко. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 120 с.

 

В.О. Хранівська, Г.П. Ніжник, С.М. Мулєнко, О.М. Приступко.


Практикум з фармацевтичної хімії: навч.-метод. посіб./В.О. Хранівська, Г.П. Ніжник, С.М. Муленко, О.М. Приступко. – к.: ВСВ «Медицина», 2018. – 192 с. Затверджено МОЗ України.

В.О. Хранівська, Г.П. Ніжник, С.М. Муленко, О.М. Приступко


Менеджмент і маркетинг у фармації : навч. посіб. / Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська, Н.М. Косяченко. – 2-е вид. випр.. – К. : ВСВ «Медицина», 2015. – 144 с.

Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська, Н.М. Косяченко


Менеджмент і маркетинг у фармації: навч. посібник./Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська, Н.М. Косяченко. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 144 с. Затверджено МОЗ України.

Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська, Н.М. Косяченко


Основи фармацевтичного і медичного товарознавства : навч. посіб. / К.М. Римарчук. – К. : ВСВ «Медицина», 2015. – 120 с.
 

К.М. Римарчук


Ботаніка: підручник / І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 304 с. Затверджено МОЗ України.

І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова


Ботаніка : підручник / Т.А. Решетняк, І.А. Бобкова, Л.В. Варлахова. – К.: Здоров’я, 2006. – 296 с. – Бібліогр.: С.292 Затверджено МОЗ України.

Т.А. Решетняк, І.А. Бобкова, Л.В. Варлахова


Техніка лабораторних робіт: навч.посіб./Н.П.Гирина, А.В.Шляніна, І.С.Ковальчук. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 304 с. Затверджено МОЗ України.

Н.П.Гирина, А.В.Шляніна, І.С.Ковальчук


Органічна хімія : навч. посібник / І.Д. Бойчук, Л.О. Зубрицька. – 2-е вид., випр. – К. : ВСВ «Медицина», 2013. – 240 с. Затверджено МОЗ України.

І.Д. Бойчук, Л.О. Зубрицька


Органічна хімія : навч. посібник / І.Д. Бойчук, Л.О. Зубрицька. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 240 с. Затверджено МОЗ України.

І.Д. Бойчук, Л.О. Зубрицька


Практикум з неорганічної хімії : навч. посіб. / Н.П. Гирина, І.В. Туманова. – 2-е вид., перероб. та допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 184 с. Затверджено МОЗ України.

 Н.П. Гирина, І.В. Туманова


Практикум з неорганічної хімії : навч. посіб./Н.П. Гирина, І.В. Туманова. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 176 с. Затверджено МОЗ України.

Н.П. Гирина, І.В. Туманова


Практикум з аналітичної хімії: навч. посібник. – К.:ВСВ «Медицина», 2010. – 144 с. Затверджено МОЗ України.

Шляніна А.В.


Збірник тестів для контролю рівня знань з професійних дисциплін зі спеціальності «Фармація» / Н.Б. Андрощук, М.В. Білоцька, І.А. Бобкова; за ред. Є.В. Хоміка, І.Д. Бойчук – К. : Медицина, 2009. – 176 с. Затверджено МОЗ України.

Н.Б. Андрощук, М.В. Білоцька, І.А. Бобкова; за ред. Є.В. Хоміка, І.Д. Бойчук 


Гістологія з технікою гістологічних досліджень: навч. посіб./Т.В.Вахнюк. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 256 с.+4 с. кольор. вкл.

Т.В.Вахнюк


Філософія : підручник / О.Л. Воронюк. 3-є вид., переробл. та допов. – К. : ВСВ «Медицина», 2018. – 216 с.

О.Л. Воронюк 


Філософія: підручник / О.Л. Воронюк. – К. : ВСВ «Медицина», 2013. – 224 с.

О.Л. Воронюк 


Основи філософських знань: навчально-методичний посібник / О.Л. Воронюк. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 120 с.

О.Л. Воронюк


Латинська мова: навч. посібник для ВМФНЗ І-ІІІ р.а. спеціальності «Фармація», затверджений МОЗ України /Коршунова І.В., Процюк І.Є., Прокопчук Л.С., Клязника В.М., Домбровська Т.А./, 2016 рік.

Коршунова І.В., Процюк І.Є., Прокопчук Л.С., Клязника В.М., Домбровська Т.А.


Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. – К. : ВСВ «Медицина», 2017. – 336 с. Затверджено МОЗ України.

Козаченко Г.В.


Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. – К.:ВСВ «Медицина», 2013. – 336 с. Затверджено МОЗ України.

Козаченко Г.В.


Англійська мова для фармацевтів = English for Pharmacists: підручник / І.Є. Процюк, О.П. Сокур, Л.С. Прокопчук. – К.: ВСВ «Медицина», 2011. – 488 с. Затверджено МОЗ України.

І.Є. Процюк, О.П. Сокур, Л.С. Прокопчук


Технологія ліків: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Н.М. Косяченко, Т.А. Домбровська, О.С. Марчук та ін. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 464 с. іл. 
Затверджено ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України»
 

Автори - викладачі технології ліків КЗВО «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради:
Н.М. Косяченко
Т.А. Домбровська
О.С. Марчук
О.Г.Мороз
Т.Р.Зубрицька
Ж.В.Осінська
В.В. Бур’янова 


Фармакологія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / І.В. Луцак, К.М. Римарчук, Т.Р. Зубрицька та ін. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 344 с.
Затверджено ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України»
 

Автори - викладачі фармакології КЗВО «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради:
І.В. Луцак
К.М. Римарчук
Т.Р. Зубрицька
Л.В. Мельничук
В.В. Бур’янова 
Л.Г. Петрук
М.С. Фесенко


Фармакогнозія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / В.П. Ходаківська, І.А. Бобкова, Л.В. Варлахова. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 192 с.: іл. 
Затверджено ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України»
 

Автори - викладачі фармакогнозії та ботаніки КЗВО «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради:
В.П. Ходаківська
І.А. Бобкова
Л.В. Варлахова
 


Організація та економіка фармації: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Н.М. Косяченко, В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Н.П. Завадська. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 224 с.
Затверджено ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України»
 

Автори - викладачі організації та економіки фармації КЗВО «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради:
Н.М. Косяченко
В.П. Горкуша
В.В. Кобрин
Н.П. Завадська
 


Ботаніка: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / В.П. Ходаківська, І.А. Бобкова, Л.В. Варлахова. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 49 с.: іл.
Затверджено ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України»
 

Автори – викладачі ботаніки КЗВО «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради:
В.П. Ходаківська
І.А. Бобкова
Л.В. Варлахова
 


Основи медичного та фармацевтичного товарознавства: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / О.Г. Мороз, Ж.В. Осінська, К.М. Римарчук, Л.М. Свірчевська. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 68 с.: іл.
Затверджено ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України»
 

Автори – викладачі основи медичного та фармацевтичного товарознавства КЗВО «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради:
О.Г. Мороз
Ж.В. Осінська
К.М. Римарчук
Л.М. Свірчевська
 


Основи менеджменту та маркетингу у фармації: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Н.М. Косяченко, В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Н.П. Завадська. – К. : ВСВ «Медицина», 2018. – 49 с. : іл.
Затверджено ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України»
 

Автори – викладачі основ менеджменту та маркетингу у фармації КЗВО «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради:
Н.М. Косяченко
В.П. Горкуша
В.В. Кобрин
Н.П. Завадська
 


Основи мікробіології: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Л.В. Довженко, В.А. Зінченко. К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 49 с. з іл..
Затверджено ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України»
 

Автори – викладачі основ мікробіології КЗВО «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради:
Л.В. Довженко
В.А. Зінченко
 


Гігієна з основами екології: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Л.В. Довженко, І.К. Лінькова. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. 49 с.
Затверджено ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України» 
 

Автори – викладачі гігієни з основами екології КЗВО «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради:
Л.В. Довженко
І.К. Лінькова
 


Неорганічна хімія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / І.С. Ковальчук, С.В. Гончарук, Н.П. Гирина та ін. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. 80 с.
Затверджено ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України»
 

Автори – викладачі неорганічної хімії КЗВО «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради:
І.С. Ковальчук
С.В. Гончарук
Н.П. Гирина
Л.О. Зубрицька
В.М. Степанчук
І.В. Туманова
 


Перша долікарська допомога: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / О.Ф. Козлова. К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 49 с.: з іл.
Затверджено ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України»

Автори – викладач домедичної допомоги КЗВО «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради:
О.Ф. Козлова
 


Органічна хімія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Л.О. Зубрицька, І.Д. Бойчук, Н.А. Тодосійчук. К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 80 с.: іл. 
Затверджено ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України»

Автори – викладачі органічної хімії КЗВО «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради: 
Л.О. Зубрицька
І.Д. Бойчук
Н.А. Тодосійчук
 


Аналітична хімія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / І.Д. Бойчук, А.В. Шляніна, Н.П. Гирина, І.В. Туманова. – К.: ВСВ «Медицина», 2017.  – 88 с. іл. 
Затверджено ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України»
 

Автори – викладачі аналітичної хімії КЗВО «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради: 
І.Д. Бойчук
А.В. Шляніна
Н.П. Гирина
І.В. Туманова 
 


Фармацевтична хімія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / В.О. Хранівська, Г.П. Ніжник, С.М. Муленко, О.М. Приступко. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 120 с. 
Затверджено ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України»
 

Автори – викладачі фармацевтичної хімії КЗВО «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради: 
В.О. Хранівська
Г.П. Ніжник
С.М. Муленко
О.М. Приступко
 


Техніка лабораторних робіт: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Н.П. Гирина, І.С. Ковальчук, А.В. Шляніна, І.В Туманова. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 72 с.: іл. 
Затверджено ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України»
 

Автори – викладачі фармацевтичної хімії КЗВО «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради: 
Н.П. Гирина
І.С. Ковальчук
А.В. Шляніна
І.В Туманова