Матеріально-технічна база

вид сверху

Навчальний корпус

Якість підготовки фахівців, значною мірою, визначається станом матеріально-технічної бази, яка дає можливість на належному рівні здійснювати теоретичне та практичне навчання.

Протягом всього часу функціонування коледжу створена та активно удосконалюється потужна матеріально-технічна база, яка дозволяє забезпечити проведення всіх видів лабораторно-практичних занять і навчальних практик відповідно до вимог сьогодення.

Модернізація та оновлення

У навчальному корпусі загальною площею 9872 кв.м. 52 навчальні лабораторії та кабінети, бібліотека з читальним залом та книгосховищем, актовий зал, їдальня, медичний пункт, службові приміщення.

За останні роки оновлено і модернізовано всі навчальні кабінети, лабораторії, аудиторії. Вони, як і приміщення в цілому, побутово облаштовані, естетично привабливі, утримуються у належному стані, регулярно проводиться поточний ремонт. Матеріально-технічна база відповідає діючим санітарним і протипожежним нормам.

Віртуальний тур

3d фасад
Кабінети і лабораторії

Спортивно-оздоровча робота в коледжі організовується і проводиться на базі спортивного та тренажерного залу.

Бібліотека коледжу нараховує більше 60 тис. примірників навчальної, наукової та періодичної літератури. Книгозабезпечення підручниками складає 100%, також у бібліотеці систематизовано навчально-методичні матеріали самостійної роботи студентів, створені викладачами дисциплін.

Навчальні заняття проходять з використанням сучасних технічних засобів навчання (аудіо-, та відеотехніки, мультимедійних пристроїв, інтерактивної дошки).

Сім лекційних аудиторій обладнано мультимедійними відеокомплексами, на заняттях постійно використовується інтерактивна дошка.

Робоче місце студента забезпечене на 100%.

Віртуальний тур

3d 217
Перелік навчальних кабінетів і лабораторій

Для підготовки студентів спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація" та

224 "Технології медичної діагностики та лікування"

№ ауд. Назва кабінету, лабораторії
ПІБ завідувача
Навчальні дисципліни

211
212
213

Фармакології
Мельничук Л.В.

 • фармакологія 
 • основи фармакології 
 • фармацевтична опіка 
 • фармакотерапія
 • основи раціонального використання ліків
 • взаємодія лікарських засобів
 • клінічна фармація з фармакокінетикою
 • основи сучасної гомеопатії то гомотоксикології
 • методичне керівництво переддипломною практикою

201
203

Фармакогнозії
Умінська К.А.

 • фармакогнозія
 • фітотерапія
 • нутриціологія та броматологія
 • основи нутриціології та броматології 
 • методичне керівництво фармакогностичною практикою  
 • навчальною практикою (фармацевтична ботаніка і фармакогнозія), курсовими роботами 

308
309
311
312
313
 

Технології ліків
Зубрицька Т.Р.

 • технологія ліків 
 • основи технології косметичних засобів
 • основи промислової технології лікарських засобів 
 • основи технології гомеопатичних ліків
 • методичне керівництво виробничими практиками

102
301
302
307
317
318

Навчальна аптека
Завадська Н.П.

 • організація та економіка фармації
 • фармацевтичне та медичне товарознавство
 • основи медичного та фармацевтичного товарознавства
 • основи менеджменту та маркетингу у фармації
 • фармацевтичний менеджмент та маркетинг
 • етика та деонтологія у фармації
 • фармацевтичне право і законодавство
 • засоби лікувальної косметики, основи фармакоекономіки
 • дослідження фармацевтичного ринку
 • логістика у фармації, пара фармацевтика
 • належні практики у фармації
 • історія медицини та фармації
 • вступ у фармацію,
 • методичне керівництво курсовими роботами
 • методичне керівництво переддипломною практикою
202

Ботаніки
Бобкова І.А.

 • ботаніка
 • фармацевтична ботаніка
 • методичне керівництво навчальною практикою (фармацевтична ботаніка і фармакогнозія)
407
406
Фармацевтичної хімії
Муленко С.М.
 • фармацевтична хімія
401
418
Аналітичної хімії
Шляніна А.В.
 • аналітична хімія, 
 • аналітична хімія з технікою лабораторних робіт
 • техніка лабораторних робіт

416

Біологічної хімії з біохімічними методами дослідження 
Тодосійчук Н.А.

 • біологічна хімія з біохімічними методами дослідження, 
 • біологічна хімія
 • функціональна біохімія
403 Неорганічної хімії
Шелюк І.О.
 • загальна та неорганічна хімія 
 • неорганічна хімія 
 • хімія
405 Органічної хімії
Ковальчук І.С.
 • органічна хімія
 • косметична хімія
414 Фізичної та колоїдної хімії 
Шелюк І.О.
 • фізична та колоїдна хімія
209

Анатомії та фізіології з патологією
Стельмах І.М.

 • анатомія з основами фізіології, 
 • анатомія та фізіологія людини, 
 • патологічна фізіологія
504 Домедичної допомоги
Рублюк О.М.
 
 • домедична допомога
220

Біології, медичної генетики
Новицька М.С.

 • біологія
 • медична генетика 
 • біологія з основами генетики
 • валеологія
 • технології
 • краса та здоров'я
419
320
Гігієни з основами екології
Мосієнко О.О.
 
 • гігієна з основами екології
 • гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень
 • гігієна у фармації та екологія
 • гігієна з основами мікробіології
204 Інфекційних хвороб
Новицька М.С.
 • інфекційні хвороби
 • інфекційні хвороби з основами епідеміології
 • основи інфекційних хвороб та їх профілактика
 • основи громадського здоров’я
 • медична паразитологія з ентомологією
306 Клінічних лабораторних досліджень та гістології з технікою гістологічних досліджень
Мосієнко О.О
 
 • клінічні лабораторні дослідження
 • гістологія з технікою гістологічних досліджень
 • методичне керівництво виробничою та переддипломною практиками
 • лабораторна діагностика 

208
214
215

Мікробіології з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень
Першко І.О.
 • мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень
 • гігієна з основами мікробіології
 • мікробіологія з основами імунології
 • основи біотехнології
 • методичне керівництво виробничою та переддипломною практиками
501 Клінічної патології 
Рублюк О.М.
 • клінічна патологія
501 Основ медико-санітарної та військово-медичної підготовки
Рублюк О.М.
 • основи медико-санітарної підготовки та цивільної оборони, 
 • військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій, 
 • захист України
 • екстремальна медицина
 • організація лікарського забезпечення в умовах надзвичайних ситуацій
415 Історії України та всесвітньої історії
Домалевський О.В.
 • історія України та української культури
 • історія і культура України
 • історія України 
 • всесвітня історія 
 • історія сучасного світу
304
107
Соціально-економічних дисциплін
Козаченко Р.О.
 • основи філософських знань
 • філософія
 • соціологія
 • основи економічної теорії
 • економічна теорія
 • політологія
 • географія
 • технології: основи підприємницької діяльності
 • громадянська освіта
 • основи правознавства,
 • основи психології та міжособове спілкування
 • культурологія
 • психологія спілкування
 • психологія
101
409
Іноземної мови
Процюк І.Є
 • іноземна мова 
 • іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • ділова англійська мова
319
106
Латинської мови
Мороз О.Г.
 
 • латинська мова 
 • основи латинської мови з медичною термінологією
215

Методичний
Козаченко Г.В.

 • навчально-матеріальне та організаційно-методичне забезпечення навчального процесу
102 Зарубіжної літератури 
Музичук В.В.
 • зарубіжна література
316 Української мови та літератури
Плохотнюк О.О.
 • українська мова, 
 • українська література, 
 • українська мова (за професійним спрямуванням)
 • основи академічного письма
 • теорія і практика професійної комунікації
410
408

Фізики та математики
Євдокимова О.Ю.

 • фізика та астрономія 
 • математика
 • вища математика і статистика 
 • біологічна фізика з фізичними методами аналізу
99a

Забезпечення і зберігання лікарських засобів
Консевич Н.Й.

 • забезпечення зберігання і видачу лікарських засобів для потреб навчального процесу 
217
207

Інформатики
Пташник Р.В.

 • основи медичної інформатики
 • інформатики 
 • навчально-методичне забезпечення ТЗН всіх навчальних дисциплін та виховних заходів
   
206

Інформаційних технологій
Козаченко Р.О.

 • інформаційні технології у фармації
 • технології: комп’ютерне моделювання
спорт.зала

Фізичного виховання
Кучерявий Р.М.

 • фізичне виховання
 • фізична культура
 • сучасні оздоровчі фітнес-технології
502

Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Барсуков В.М.

 • безпека життєдіяльності, основи охорони праці та охорона праці в галузі
 • основи охорони праці та охорона праці в галузі
 • безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі
 • безпека життєдіяльності

Віртуальний тур

Атестація кабінетів та лабораторій

З метою визначення готовності навчальної лабораторії (кабінету) у забезпеченні умов для реалізації освітньої програми, встановлення відповідності навчально-матеріальної бази діючим ГСВО, навчальним планам і програмам підготовки фахівців, приведення умов навчання у відповідність до чинних вимог охорони праці та пожежної безпеки, в коледжі проводиться атестація навчальних кабінетів та лабораторій.

Атестація дозволяє вчасно реагувати на динамічні зміни сьогодення,  впроваджувати в практичну підготовку передові форми і методи навчання, вчасно оновлювати оснащення навчальних лабораторій (кабінетів), вилучати з освітнього процесу незатребувані та неефективні методики і підходи у підготовці фахівців.

Проводиться атестація відповідно до діючого «Положення про атестацію навчальних лабораторій (кабінетів)».

att