Цивільний захист

Цивільний захист - функція держави, спрямована на захист населення, території, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх  наслідків  і  надання  допомоги  постраждалим у мирний час та в особливий період (Кодекс цивільного захисту України). 

 

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Громадяни України мають право на:

 • отримання інформації про НС або небезпечні події, що виникли або можуть виникнути, у т.ч. в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;
 • забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їх використання;
 • звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту від НС;
 • участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків НС у складі добровільних формувань цивільного захисту;
 • отримання заробітної плати за роботу з ліквідації наслідків НС у разі залучення до таких робіт згідно з трудовими договорами;
 • соціальний захист та відшкодування відповідно до законодавства шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров’ю та майну внаслідок НС або проведення робіт із запобігання та ліквідації наслідків;
 • медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних травм.

(ст. 21 Кодексу цивільного захисту України)

Громадяни України зобов’язані:

 • дотримуватись правил поведінки, безпеки та дій у НС;
 • дотримуватись заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій діяльності, не допускати порушень виробничої і технологічної дисципліни, вимог екологічної безпеки, охорони праці, що можуть призвести до НС;
 • вивчати способи захисту від НС та дій у разі їх виникнення, надання домедичної допомоги постраждалим, правила користування засобами захисту;
 • повідомляти служби екстреної допомоги населення про виникнення НС;
 • у разі виникнення НС до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів вживати заходів для рятування населення і майна;
 • дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів, режимів радіаційного захисту;
 • виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм належать на праві приватної власності, первинними засобами
 • пожежогасіння, навчати дітей обережному поводженню з вогнем.

(ст. 21 Кодексу цивільного захисту України)

 

ОПОВІЩЕННЯ ПРО НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

Оповіщення – доведення сигналів і повідомлень органів управління ЦЗ про загрозу та виникнення НС, аварій, катастроф, епідемій, пожеж тощо до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та населення.

Оповіщення населення залежно від рівня НС здійснюється:
- за допомогою кінцевих пристроїв систем оповіщення (електросирени, уніфіковані блоки оповіщення, вуличні гучномовці, інформаційні табло та інші пристрої). Місце встановлення кінцевих пристроїв систем централізованого оповіщення визначає або погоджує відповідний структурний підрозділ з питань ЦЗ місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів міських рад з урахуванням озвучення території та у місцях масового скупчення працівників і населення;
- мережами загальнонаціонального, регіонального та місцевого (у тому числі кабельного) телебачення, проводового та ефірного радіомовлення, незалежно від форми власності та підпорядкування. При трансляції повідомлень каналами телебачення рекомендується розроблення відповідної заставки з відображенням тексту звернення (рухома стрічка тощо) та відтворення мовної інформації;
- пересувними сигнально-гучномовними пристроями (автомобілі спеціалізованих служб ЦЗ, інші спецавтомобілі, мегафони тощо).
Для привернення уваги населення, перед доведенням інформації про загрозу або виникнення НС передається попереджувальний сигнал «УВАГА ВСІМ» (звучання електросирен, часті гудки підприємств, удари у дзвони культових споруд, інші металеві предмети, а також трансляція в мережі радіомовлення і телебачення спеціальної фонограми).
Тексти повідомлень для населення повинні передаватися державною мовою і мовою, якою користується більшість населення в регіоні. Тексти повідомлень розробляються завчасно на всі можливі НС техногенного та природного характеру, вірогідні для відповідної території, і коригуються із урахуванням ситуації.
Повідомлення повинні включати інформацію про характер та місце виникнення НС, зону можливого ураження, порядок дій населення, види захисту тощо.
Повідомлення передаються мережами телебачення та радіомовлення протягом 5 хвилин та при необхідності повторюються через 10-15 хвилин.

ОБ’ЄКТОВІ СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ повинні забезпечувати оповіщення керівників, персоналу та інших осіб, які перебувають на об'єктах з масовим перебуванням людей. До складу об’єктових систем оповіщення входять абонентські радіоточки, гучномовці, електросирени, системи оповіщення про пожежу, мікрофони, підсилювачі звукової частоти (аудіопрогравачі та аудіоносії із записаними текстами звернень) та інші технічні засоби, передбачені відповідною схемою.
Оповіщення здійснюється за розпорядженням керівника об’єкта відповідальною особою чергової зміни об’єкта з масовим перебуванням людей або іншою особою, визначеною рішенням керівника об’єкта.

СИСТЕМА ОПОВІЩЕННЯ у ЖБФФК (три коротких дзвоника протягом з перервою 3 секунди протягом 5 хвилин).
 

цз 001

 

цз 0001

 

цз 0001