Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство коледжу (СНТ) було створено 15 вересня 2020 року за ініціативи проф. Дунаєвської Оксани Феліксівни. Діяльність СНТ регламентується відповідним положенням та Положенням про організацію науково-дослідної роботи  студентів ЖБФФК

До основних завдань СНТ належать: 

  • популяризація серед здобувачів освіти досягань сучасної науки, зокрема, медицина та фармації;
  •  заохочення до здійснення самостійної науково-дослідної діяльності шляхом залучення до роботи предметних гуртків, участі у наукових зібраннях (конференціях, круглих столах тощо);
  • пропагування серед здобувачів освіти засад наукової етики та академічної доброчесності. 


У рамках діяльності СНТ студенти коледжу беруть участь у всеукраїнських студентських науково-практичних конференціях, де публікують результати своєї науково-пошукової роботи. Традиційними є тематичні засідання активу СНТ з метою розгляду актуальних тем науки та освіти. СНТ виступає ініціатором та співорганізатором студентських наукових конференцій, які щорічно проводить ЖБФФК. 

Голова СНТ

Голова СНТ
ПЕЛИХ АНАСТАСІЯ

pelykh.anastasiia.209@pharm.zt.ua

 

Заступниця голови СНТ

Заступник голови СНТ
РУЗИЧ МИРОСЛАВА

ruzych.myroslava.209@pharm.zt.ua

 

Наукова керівниця СНТ

Науковий керівник СНТ
ПЕРШКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат біологічних наук, доцент,

голова ЦК медико-біологічних дисциплін

pershko.iryna@pharm.zt.ua