Студентське наукове товариство ЖБФФК

Студентське наукове товариство

Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу

МЕТА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

Студентське наукове товариство Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу (CHT ЖБФФК) здійснює діяльність з координації, організації та науково-методичного забезпечення роботи зі  здобувачами освіти, створює сприятливі умови для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів коледжу, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності у процесі навчання, участі у вирішенні актуальних наукових проблем.

ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

  • Пошукова, навчально-дослідна діяльність студентства з метою забезпечення глибокого і повного оволодіння обраною спеціальністю, формування навичок самостійного проведення наукових досліджень і творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем.
  • Координація науково-дослідної роботи студентів коледжу.
  • Залучення студентів до активної участі у науково-дослідній діяльності наукових проблемних груп, наукових гуртків.
  • Розвиток у студентів наукового мислення, комплексного підходу до вирішення проблем, комунікативних навичок, вміння публічної презентації своїх досягнень, оприлюднення результатів наукової роботи.
  • Надання організаційної, методичної та практичної допомоги студентам у реалізації творчих ідей та пропозицій.
  • Популяризація серед студентів досягнень науки і техніки, посилення наукового аспекту в підготовці здобувачів освіти.
  • Участь членів CHT ЖБФФК у Регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних наукових студентських конференціях, семінарах, конкурсах та виставках студентських робіт, олімпіадах та міжнародних програмах наукового обміну.

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

Доктор біологічних наук, доцент Дунаєвська Оксана Феліксівна

.


 

ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

Ренкеу Ольга

.

 

заступники голови СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

Кучинська Катерина

.

Папірник Тетяна

.

члени СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВ

Денісова Вероніка

.

Тарасенко Есфірь

.

Нестерчук Анастасія

.

Петрушкевич Дарина

.

Горобей Констянтин

.

Голяченко Вікторія

.

 

Барчук Оксана

.

Авраменко Роман

.

Ковтунович Дарина

Климчук Дарина

.

Якщо вам до вподоби плідна та цікава інтелектуальна праця, чекаємо вас у Студентському науковому товаристві!