Розклад

Фармацевтичне відділення

226 Фармація, промислова фармація

ОПС Фаховий молодший бакалавр (на базі 9 класів)

ОКР Молодший спеціаліст (на базі 9 класів)

ОПС Фаховий молодший бакалавр (на базі 11 класів)

Фармацевтично-лабораторне відділення

226 Фармація, промислова фармація

ОР перший (бакалаврський)

224 Технології медичної діагностики та лікування

ОПС Фаховий молодший бакалавр

ОКР Молодший спеціаліст

Відділення заочної форми навчання

ОПС Фаховий молодший бакалавр

ОКР Молодший спеціаліст

ОР перший (бакалаврський)

Викладачі