Абітурієнтам

112

Дати вступної кампанії

Порядок роботи приймальної комісії

Вартість навчання

Перспективний розклад вступних випробувань (вступ після 9 класу)

Перспективний розклад вступних випробувань (вступ після 11 класу)

Перспективний розклад фахових вступних випробувань (вступ на основі ОКР молодший спеціаліст)

Оголошення для вступників після 11 класу (вступ за вступними іспитами)

Оголошення для вступників на базі ОКР "молодший спеціаліст" на ОР перший (бакалаврський)

 

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ:

 

Списки вступників, допущених до вступних іспитів (база 9 кл)

Списки вступників, допущених на фахове вступне випробування (на базі ОКР молодший спеціаліст)

Списки зарахованих вступників

Результати вступних випробувань (на основі базової загальної середньої освіти)

Результати вступних випробувань ОПС фаховий молодший бакалавр (на основі повної загальної середньої освіти)

Результати фахового вступного випробування (рейтинговий список станом на 28.07.2021 р.)

Наказ про склад приймальної комісії

Положення про приймальну комісію

Правила прийому для здобуття ОПС фаховий молодший бакалавр

Правила прийому для здобуття ОР першого (бакалаврського)


Характеристика спеціальності 
226 «Фармація, промислова фармація»
освітньо-професійна програма "Фармація"

Фармація - одна з найдавніших сфер людської діяльності, яка зародилася на зорі цивілізації для забезпечення найважливішої потреби людини бути здорового. Усіма мовами слово «фармація» звучить однаково і означає науково-практичну галузь, яка займається питанням пошуку, одержання, дослідження, застосування, зберігання, виготовлення та відпуску лікарських засобів.
Фармацевт - одна з найпотрібніших у світі професій, і її заслужена престижність, шляхетність підтверджується світовим досвідом, стрімким розвитком фармації у світі, зокрема в Україні.
Фармацевт - це сьогодення і майбутнє фармації. Його діяльність - це натхненна праця в ім’я збереження здоров’я людини, продовження тривалості життя і поліпшення його якості.

Психолого - професійна характеристика спеціальності

Найменування професії - фармацевт
Професійна галузь - фармація 
Форма навчання - денна, заочна
Термін навчання - за денною формою – 2 (3) роки на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки - на базі базової загальної середньої освіти; за заочною формою - 2,5 роки на базі повної загальної середньої освіти 
Базові знання - природничі науки ( хімія)
Професійно важливі якості - вміння логічно та послідовно мислити, аналізувати ситуацію, мати задатки комунікабельності та доброзичливості, здатність працювати в колективі
Особисті якості - уважність, витриманість, обережність, емоційно-вольова урівноваженість
Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності - неврівноваженість, дратівливість, невміння зорієнтуватися в будь-якій ситуації, недоброзичливе ставлення до оточуючих.

Сфери застосування професійних знань

Фармацевт може працювати в різних галузях фармацевтичного виробництва, оптової та роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами, медичними і ортопедичними виробами.
Фармацевт задовольняє потреби населення в лікарських засобах, товарах медичного призначення і може займати такі первинні посади:

  • фармацевт;
  • завідувач відділу, або заступник завідувача відділу;
  • завідувач аптечного пункту, структурних підрозділів аптеки;
  • завідувач аптеки в сільській місцевості;
  • лаборант (фармація)

Випускники після закінчення коледжу мають можливість продовжувати навчання за
скороченим терміном підготовки у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, на денній або заочній формі навчання.


Характеристика спеціальності
224 «Технології медичної діагностики та лікування»
Освітньо-професійна програма «Лабораторна діагностика»

Лабораторна діагностика - один із пріоритетних напрямів медичної діяльності, який постійно розвивається як в Україні, так і за кордоном. Без даних лабораторних аналізів неможлива не тільки постановка клінічного діагнозу, але й контроль за ефективністю та безпекою лікарської терапії.
В умовах ринкових відносин і конкуренції зростає потреба в висококваліфікованих фахівцях, які вміють орієнтуватися у складних діагностичних ситуаціях і відповідають високим вимогам, які висуваються сучасністю.

Психолого - професійна характеристика спеціальності

Найменування професії - лаборант медичний 
Професійна галузь - медицина 
Форма навчання - денна
Термін навчання - 2 роки на базі повної загальної середньої освіти; 3 роки на базі базової загальної середньої освіти;
Базові знання - природничі науки (біологія).
Професійно важливі якості - відповідальність, спостережливість, акуратність, охайність, тактильна чутливість
Особисті якості - уважність, витриманість, скрупульозність Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності - неврівноваженість, невміння зосередитись, бридливість, боязнь крові та інших біологічних речовин

Сфери застосування професійних знань

Можуть займати первинні посади:
лаборанта аналітичної, гістологічної, гістохімічної, клініко-діагностичної, цитологічної, біохімічної, бактеріологічної, вірусологічної, імунологічної, санітарно- гігієнічної, паразитологічної, науково-дослідницьких і спеціалізованих лабораторій.

Зміст виробничих функцій зі спеціальності
I.    Соціально — виробнича функція

  • організація роботи в лабораторіях;
  • забезпечення належної якості проведення досліджень;

II.    Технічна функція

  • підготовча робота до лабораторних досліджень;
  • забір та підготовка матеріалу для досліджень;

III.    Технологічна функція

  • проведення лабораторних досліджень

Перелік посад, відповідно до нормативних документів МОЗ України, які можуть займати молодші спеціалісти та бакалаври напряму «Лабораторна діагностика» однакові.

 

Інформація про освітньо-професійні програми та сертифікати про акредитацію та відповідні ліцензовані обсяги для набору 2021 року