Гончарук Світлана Володимирівна
Гончарук
Світлана
Володимирівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Неорганічна хімія»
«Органічна хімія»
«Техніка лабораторних робіт»
«Хімія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

методист КЗВО ЖБФК, викладач першої кваліфікаційної категорії.

Біографія:
народилася 07 грудня 1978 року. У 2001 році закінчила Житомирське фармацевтичне училище імені Г.С. Протасевича за спеціальністю «Фармація» і здобула кваліфікацію фармацевта. У 2011 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача хімії (диплом ТМ №41640010 від 30 червня 2011року).

Початок роботи у коледжі: з вересня 1997 року.

Інформація про стажування, підвищення кваліфікації: ІПКСФ НФаУ «Методика викладання у вищій школі», Органічна хімія, неорганічна хімія (28.09 – 24.10.2015 р.), посвідчення  ТМ  41640010 від 24 жовтня 2015 року.
Міжгалузевий інститут ПК спеціалістів Полтавського університету економіки і торгівлі. «Організація педагогічної та навчально - методичної роботи у ВНЗ», методист; свідоцтво ПК 01597997/00734-17 від 28 жовтня 2017 року. 

Наукова, методична робота: підвищення професійної компетентності та результативності педагогічної праці.

Нагороди:  Почесна грамота управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації (2005 р., 2013 р., 2018 р.). 

Видання, затверджені МОЗ України для студентів медичних, фармацевтичних ЗВО І-ІІІ р. а України:
1.    Ковальчук І.С., Гончарук С.В., Гирина Н.П., Зубрицька Л.О., Гончарук С.В. Неорганічна хімія: навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» /К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 80 с.

Статті:

  1. Гончарук, С.В., 2016. Використання тестового контролю знань під час вивченні хімічних дисциплін: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти», Житомирський базовий фармацевтичний коледж, лютий 2016 р. C. 60-62.
  2. Бобкова І., Бур’янова В., Гончарук С., Дунаєвська О., Умінська К., Хранівська В. (2022). Анатомічне дослідження листків Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Фітотерапія. Часопис, 1, 77–81, doi: 10.33617/2522-9680-2022-1-77
  3. Екстемпоральна рецептура аптек міста Житомир та особливості виготовлення лікарських форм. Дунаєвська О.Ф., Гончарук С.В., Зубрицька Т.Р., Приступко О.М., Ренкеу О.С., Тарасенко Е.В. Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції (м. Харків, 11-12 листопада 2021 р.). Х. : Вид-во НФаУ, 2021. С. 304 – 305.

  4. Створення студентського наукового товариства – вимоги сьогодення у підготовці фахового молодшого бакалавра галузі охорони здоров’я. Оксана ДУНАЄВСЬКА, Людмила ЗУБРИЦЬКА, Світлана ГОНЧАРУК. Інновації медичної освіти: «Перспективи, виклики та можливості»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Запоріжжя, 21 січня 2022р.). / під ред. Т.Ю. Четвертак. Запоріжжя, 2022. 435с., С. 65-70.

  5. Умінська К.А, Гончарук С.В. БІОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ КАРОТИНОЇДІВ. PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА: матеріали ІІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 180-річчю Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, 18 лютого 2022 р.). –Київ, 2022. Т. 2. 332 с. С. 247-248.

  6. Академічна свобода як основа якісної освіти та демократії. Шляніна А.В., Гончарук С.В. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (м. Житомир, 17 березня 2011 року). / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. 402 с., С 153-158.

  7. Використання хмарних технологій при викладанні органічної хімії. Тодосійчук Н.А., Гончарук С.В. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти» (м. Житомир, 17 березня 2011 року). / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. 402 с., С 207-211.