Завадська Наталія Петрівна
Завадська
Наталія
Петрівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Організація та економіка фармації»
«Основи менеджменту та маркетингу у фармації»
«Фармацевтичний менеджмент і маркетинг»
«Фармацевтичне право та законодавство»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія:
Дата і місце народження: 23.12.1975, м. Житомир.

Освіта: 
1994 – 1998 р.р. – Українська фармацевтична академія, спеціальність «Фармація», кваліфікація – провізор (диплом ЛР ВЕ № 007812 від 19 червня 1998 р.).

Професійна діяльність: 

 • з 12.1999 р. – заступник завідувача аптеки ПП «Емілія»;
 • з 10.2001 р. – завідувач аптеки ТОВ «Віяна-фарм»;
 • з 07.2002 р. - завідувач аптеки ТОВ «ВТВ Фарм»;
 • з 02.2003 р. – спеціаліст І категорії Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів в Житомирській області;
 • з 08.2005 р. –  викладач КВНЗ ЖБФК.


Інформація про підвищення кваліфікації:
2014 р. – цикл підвищення кваліфікації «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ», «Організація та економіка фармації», «Основи менеджменту та маркетингу у фармації», (термін навчання 03.02.-01.03.2014 р.) при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (посвідчення про підвищення кваліфікації викладачів № 21 до диплому ЛРВЕ 007812).
               
Наукова, методична робота:
Аналіз актуальних проблем розвитку фармацевтичного ринку та фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я в Україні.

Участь у професійних об´єднаннях, громадських організаціях інші види роботи:

 • 2016 р. – член журі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед студентів-випускників спеціальності 226 Фармація, промислова фармація освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
 • з 2019 р. – член Громадської спілки «Працівники фармації».

Видання:

 1. Основи менеджменту та маркетингу у фармації: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Н.М. Косяченко, В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Н.П. Завадська. – К. : ВСВ Медицина», 2018. – 49 с. : іл.
 2. Організація та економіка фармації: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Н.М. Косяченко, В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Н.П. Завадська. – К. : ВСВ Медицина», 2017. – 224 с.
 3. Практикум з організації та економіки фармації: навч. посіб./В.П. Горкуша, Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська та ін.; за ред. Н.М. Косяченко. – 2-е вид., переробл. та допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 280 с.
 4. Менеджмент і маркетинг у фармації: навч. посіб./ Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська, Н.М. Косяченко. – 2-е вид., випр. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 144с.
 5.  Менеджмент і маркетинг у фармації: навч. посіб./ Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська, Н.М. Косяченко. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 144 с.
 6. Збірник тестів для контролю рівня знань з професійних дисциплін зі спеціальності «Фармація» / Н.Б. Андрощук, М.В. Білоцька, І.А. Бобкова,     Н.М. Косяченко; за ред. Є.В. Хоміка, І.Д. Бойчук – К.: Медицина, 2009. – 176 с.
 7. Практикум з організації та економіки фармації: навч. посібник /          В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Л.А. Дмитренко, Н.М. Косяченко та ін. – К.: Медицина, 2008 – 280 с.
 8. Ходаківська В.П., Луцак І,В. Сеньків Н.М., Завадська Н.П. Аналіз сервісного обслуговування в аптечних закладах України з позиції маркетингу послуг : монографія. Moderní aspekty vědy: XXII. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. C. 506. URL: http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/mono-22.pdf


Інші публікації:

 1. Завадська Н.П. Аналіз електронного ресурсу мережі Інтернет з фармацевтичної діяльності, дослідження інформаційних можливостей // Збірник Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення», коледж НФаУ, квітень 2017 року.
 2. С.В. Жадько, І.В. Пестун, Н.П. Завадська, Н.М. Сеньків. Маркетингові дослідження рівня сприяння раціональному використанню лікарських засобів фармацевтичними працівниками в Україні. Соціальна фармація в охороні здоров’я.- 2021. – Т.7,  №1 С.42-53.
 3. Косяченко Н.М., Завадська Н.П. Проблемні аспекти в контексті утилізації та знищення лікарських засобів в Україні. Modern medicine: the use of creative industries in the healthcare system : International scientific conference (December 28-29, 2021. Lublin, the Republic of Poland). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021. 192 pages. Р. 115-117.
 4. Завадська Н.П. Інноваційні форми і методи виховної роботи у реалізації інтелектуального, духовного та морального виховання студентської молоді. Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Київ, 2 листопада 2021 року / за заг. ред. Ю. В. Ївженка. Київ, 2022. Ч. 2. 332 с., С.138-141.
 5. Завадська Н.П., Дунаєвська О.Ф., Свірчевська Л.М. Старостат як функціональна структура студентського самоврядування закладу фахової передвищої освіти. Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Житомир, 17 березня 2022 р. С. 367-370.