Бобкова Інна Аркадіївна
Бобкова
Інна
Аркадіївна
Навчальні предмети, які викладає:
«Ботаніка»
«Фармакогнозія»
«Фармацевтична ботаніка»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач вищої кваліфікаційної категорії, "викладач-методист".

Біографія:
Дата і місце народження: 14.02.1964, г. Новокузнецк Кемеровская обл.

Освіта: 
1985 – 1991 р.р.– Витебский ордена Дружбы народов медицинский институт, специальность «Фармация», квалификация – провизор (диплом УВ-I № 014346 от 25 февраля 1991 г.).

Професійна діяльність:
з 08.1982 р. – ЦРА № 13 м. Ніжин – фармацевт;
з 12. 1982 р. – переведена в аптеку № 26 м. Чернігів - фармацевт;
з 03. 1984 р. – по 12.1988р. -  служба у рядах Радянської Армії на посаді начальника аптеки в/ч п/п 58245;
з 03. 1989 р. – Житомирське фармацевтичне училище – викладач (за сумісництвом); 
з 02. 1990 р. – викладач Житомирського фармацевтичного училища.

Інформація про підвищення кваліфікації:
2014 р. – цикл підвищення кваліфікації «Професійна діяльність і особистість викладача КВНЗ» зі спеціальності «Фармакогнозія», «Ботаніка» (термін навчання 03.02 – 01.03 2014 р.) при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (посвідчення про підвищення кваліфікації викладачів № 10 до диплому УВ-I № 014346).

Наукова, методична робота: 

 • Розробка комплексного методичного забезпечення дисципліни «Фармакогнозія» дистанційної форми навчання студентів спеціальності 226 Фармація, промислова фармація освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
 • Співпрацює з відділом контролю якості ПрАТ «Ліктрави» з питань підбору методів дослідження лікарської рослинної сировини з 2016 року по даний час.


Нагороди:
Подяка від Житомирської обласної державної адміністрації -  вересень 2016 р.
Почесна грамота від міської ради – грудень 2013 р.

Видання:
1. Фармакогнозія: підручник / І.А.Бобкова, Л.В. Варлахова. – 3-є вид., переробл. і допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 504 с.
2. Фармакогнозія: навчально – методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація»/ В.П.Ходаківська, І.А. Бобкова, Л.В.Варлахова. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 192 с.: іл..
3. Фармакогнозія. Посібник для практичних занять: навч. посіб.  / І.А. Бобкова, В.В. Бур'янова. — 3-є вид., переробл. і допов. - К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 328 с.
4. Ботаніка: навчально – методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація»/ В.П.Ходаківська, І.А. Бобкова, Л.В.Варлахова. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 49 с.: іл..
5. Ботаніка: підручник/ І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова.- К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 304 с..
6. Фармакогнозія: підручник / І.А.Бобкова, Л.В. Варлахова, 
М.М. Маньковська. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Медицина, 2010. – 512 с.
7. Бобкова І.А. Фармакогнозія. Посібник для практичних занять: Навч. посібник. — 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Медицина, 2010. – 312 с.
8. Збірник тестів для контролю рівня знань з професійних дисциплін зі спеціальності «Фармація» / Н.Б. Андрощук, М.В. Білоцька, І.А. Бобкова,  Н.М. Косяченко; за ред. Є.В. Хоміка, І.Д. Бойчук – К.: Медицина, 2009. – 176 с.
9. Фармакогнозія: підручник / І.А.Бобкова, Л.В. Варлахова,  М.М. Маньковська.  – К.: Медицина, 2006. – 440 с.
10. Бобкова І.А. Фармакогнозія. Посібник для практичних занять: Навч. посібник. - К.: Медицина, 2006. – 272 с.
11. Ботаніка: підручник/ Т.А.Решетняк, І.А.Бобкова,Л.В.Варлахова.- К.: Здоров’я, 2006. – 296 с.- Бібліогр.: С. 292.

Інші публікації:

 1. Косяченко Н.М., Бобкова І.А. Аналіз дослідження відповідності очікувань студентів КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича» стосовно якості навчання // Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція педагогічних працівників вищих навчальних закладів «Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення», м. Харків, 18 – 19 квітня 2017. - С. 165-172.
 2. Бобкова, І. А. 2016. Комунікативна компетентність як складова професійної підготовки фахівців фармації. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти, КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж». м. Житомир. С. 21-23.Бобкова, І. А., Хранівська, В. О. 2015. Професіографія та її місце в системі формування професійної компетенції фахівця», Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Формування професійної компетентності майбутнього медичного спеціаліста», присвячена 85-річчю заснування Сумського базового медичного коледжу. м. Суми. С. 30-32.
 3. Бобкова, І. А., Варлахова, Л. В. 2014. Формування ключових компетенцій як передумова підготовки конкурентоспроможного фахівця фармації. Збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогічних працівників ВМФНЗ І-ІІ р.а. «Модернізація структури та змісту підготовки молодших спеціалістів фармацевтичної галузі, Коледж НФаУ м. Харків. С.161-166.
 4. Дмитренко Л.А., Бобкова, І.А. 2011. Професійне виховання студентів. Журнал «Освіта. Технікуми. Коледжі», № 3, 4; С.67.
 5. Хранівська, В. О, Бобкова, І. А. 2010. Міждисциплінарна інтеграція – умова комплексного підходу до підготовки фахівця. Журнал «Освіта. Технікуми. Коледжі» №2 (26). с.41.
 6. Бобкова, І. А. 2007. Виховна година «Сімейна абетка починається з «ми». Збірник «Виховна робота в технікумах, коледжах», випуск 9. С.51-52.
 7. Бобкова І.А., Бур’янова В.В., Дунаєвська О.Ф., Умінська К.А. та Хранівська В.О. Морфологічні особливості деяких представників роду Mentha L. Фітотерапія. Часопис. Київ, 2021. № 3. С. 39-44. 
 8. Бобкова І.А., Бур’янова В.В., Умінська К.А. та Хранівська В.О. Алгоритмізація професійного тренінгу для реалізації програмних результатів навчання з фахових дисциплін фармацевтичного профілю. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Випуск 83. 266 с., С. 9-15. 
 9.  Бобкова І., Бур’янова В., Гончарук С., Дунаєвська О., Умінська К. та Хранівська В. Анатомічне дослідження листків Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Фітотерапія. Часопис. 2022. №1. С. 77-81. 
 10.  Бобкова І.А., Бур’янова В.В., Умінська К.А. та Хранівська В.О. Становлення сучасної системи професійної підготовки фахівців фармації. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка», ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій». 2022. Випуск 43. Т. 1. 
 11. Бобкова І.А., Бур’янова В.В., Умінська К.А. та Хранівська В.О. Педагогічні умови використання інтерактивних технологій навчання під час підготовки студентів-фармацевтів. Педагогічні науки: теорія та практика. 2022. №3. С. 129-134. 
 12. Бобкова І.А., Умінська К.А. Лікарські рослини Житомирської області, які містять полісахариди і занесені до Червоної книги України. PLANTA+. Досягнення та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті доктора хімічних наук, професора Ніни Павлівни Максютіної (до 95-річчя від дня народження) (Київ, 20 – 21 лютого 2020 р.). Київ. : ПАЛИВОДА А.В., 2020. С. 287-290. 
 13. Яковюк В. О., Бобкова І. А. Дослідження вмісту хамазулену в ромашці лікарській. Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Березоточа, 25 березня 2020 р.) /ДСЛР ІАП НААН – Лубни : Комунальне видавництво «Лубни», С. 270-272. 
 14. Бобкова І.А., Бур'янова В.В. Морфологічні ознаки лікарських рослин роду mentha L. Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Національного фармацевтичного університету (Харків, 10 вересня 2021 р.) / редкол. А.А. Котвіцька та ін. Харків : НФаУ, 2021. С. 164-165. 
 15. Умінська К.А., Бобкова І.А., Бур'янова В.В. Пасльон дольчастий, його застосування в медицині. Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти : матеріали наук.-практ. симп. (Миколаїв, 13 жовтня 2021 р.). Миколаїв, 2021. С. 432-434
 16. URL: https://mku.edu.ua/wpcontent/uploads/2021/-11/Orlykiana-2021.-Zbirnyk-t…
 17. Бур'янова В.В., Бобкова І.А., Умінська К.А. Аспекти розвитку творчого мислення майбутнього фармацевта. Наукова освіта: традиція і сучасність : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 28 жовтня 2021 року). Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. С. 27-29. 
 18. Бобкова І.А., Бур’янова В.В. Особливості дистанційної освіти. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти. 2021. 1(1). С. 109-111. 
 19. Бобкова І.А. Морфологічні ознаки лікарських рослин родини violaceae batsch. PLANTA+. Наука, практика та освіта : матеріали ІІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 180-річчю Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, 18 лютого 2022 р.). м. Київ, 2022. Т. 1. 323 с., С. 188-190. 
 20. Бобкова І.А., Бур'янова В.В., Умінська К.А. та Хранівська В.О. Використання попн-формули при викладанні фахових фармацевтичних дисциплін. Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Запоріжжя, 21 січня 2022 р.). / під ред. Т.Ю. Четвертак. Запоріжжя, 2022. 435 с., С. 212-215. 
 21.  Римарчук К.М., Мельничук Л.В., Умінська К.А. та Бобкова І.А. Формування критичного мислення у здобувачів освіти з фармакології. Фаховий молодший бакалавр: стан освітньо-професійного ступеня в умовах сьогодення та перспективи у майбутньому : матеріали ХІІ-ї Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції. Суми : КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж», 2022. 216 с., С. 98-101.
 22.  Бобкова І.А., Бур'янова В.В., Умінська К. та Хранівська В.О. Інтерактивна лекція як сучасний вид навчання фахових фармацевтичних дисциплін. Актуальні проблеми системи освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад. 2022. № 1 (2). С. 288-293.
 23. Бобкова, І. А. 2016. Комунікативна компетентність як складова професійної підготовки фахівців фармації. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти, КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж». м. Житомир. С. 21-23.Бобкова, І. А., Хранівська, В. О. 2015. Професіографія та її місце в системі формування професійної компетенції фахівця», Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Формування професійної компетентності майбутнього медичного спеціаліста», присвячена 85-річчю заснування Сумського базового медичного коледжу. м. Суми. С. 30-32.
 24. Бур`янова В.В., Бобкова І.А., Зубрицька Т.Р. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ LINARIA VULGARIS. Сучасні досягнення фармацевтичної справи: збірник наукових праць, випуск 1. – Х.: Вид-во НФаУ, 2022. – 264 с. С.109-111