Пташник Роман Вікторович
Пташник
Роман
Вікторович
Навчальні предмети, які викладає:
«Інформатика»
«Інформаційні технології в фармації»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

спеціаліст

Біографія:
народився 25 серпня 1999 року в м.Андрушівка Житомирської області. З 2006 року по 2016 рік навчався в ЗОШ №1 м.Андрушівка. В 2018 році закінчив Житомирський кооперативний коледж бізнесу та права. У 2021 році закінчив факультет інформаційно-комп'ютерних технологій Державного університету "Житомирська політехніка" і отримав диплом магістра з інженерії програмного забезпечення. З серпня 2019 року по серпень 2022 року працював на посаді фахівця навчально-наукового центру організації освітнього процесу в Поліському національному університеті. 

Початок роботи в коледжі: з серпня 2022 року.

Наукові  інтереси та досягнення: комп'ютерне програмування

1. Пташник Р. Фінансування STARTUPS. Студентські наукові читання - 2019 : матеріали конференції першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт на факультетах обліку та фінансів і економіки та менеджменту Житомирського національного агроекологічного університету, 20 листопада 2019 р. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. С. 65-68.

2. Пташник Р. В. Цифрова обробка зображень за допомогою штучного інтелекту. Тези доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інформаційно- комп’ютерні технології: стан, досягнення та перспективи розвитку», м.Житомир, 25-26 листопада 2021 р.– Житомир: Житомирська політехніка, 2021. С. 17-18.