Євдокимова Ольга Юріївна
Євдокимова
Ольга
Юріївна
Навчальні предмети, які викладає:
«Математика»
«Фізика і астрономія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

 викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія: Народилася 4 червня 1971 року в м. Житомир. У 1988 році закінчила ЗОШ №25 м. Житомир. У 1993 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка за спеціальністю «Фізика і математика» та здобула кваліфікацію вчителя фізики і математики середньої школи (диплом КЗ № 010952  від 30 червня 1993 року). 
З 1995 по 1996 рік – викладач математики в ЗОШ №33 м. Житомир. З 1996 року по 2005 рік – викладач вищої математики в Житомирському технологічному коледжі. З 2005 року по 2006 рік – заступник директора ЖФ КіБІТ. З вересня 2007 року –викладач фізики і математики в КВНЗ ЖБФК.

Початок роботи в коледжі: з вересня 2007 року.

Інформація про стажування: Житомирський інститут післядипломної педагогічної освіти. Математика, фізика, інформатика, 22-28 січня, 14-20 травня 2018 року. Тема випускної роботи «Форми позакласної роботи з фізики та математики, їх роль та можливість реалізації у сучасних умовах».
 

Видання:

  1. Кишенькова математика: збірник формул / Болух В.А., Волкова С.Є., Євдокимова О.Ю. – вид. 3-, вип. – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2022. – 48 с.: іл., табл

Публікації:

  1. Євдокимова О.  Українські дослідники теорії ймовірностей / О.Євдокимова, Р. Бугайчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 44. ‒ 167 с. – С. 100-102.
  2. Євдокимова О.Ю, Волкова С.Є., Присяжнюк В.В. Професійна спрямованість вивчення математики у закладах фахової передвищої освіти медичного та фармацевтичного профілю. Педагогічні науки: теорія і практика, інноваційні технології : наук. журнал / гол. ред. А.А. Сбруєва. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2022. № 3 (117). 529 с., С. 75-84.
  3.  Болух В., Волкова С., Євдокимова О. Використання хмарного сервісу LCloud на заняттях з вищої математики і статистики. Технології дистанційного навчання: впровадження, розвиток, удосконалення: матеріали міжнародної науково-методичної конференції / за ред. Т.С. Прокопенко. Х.: Фаховий коледж НФаУ, 2021. С. 233-238 с.
  4. Євдокимова О.Ю., Волкова С.Є. Основні напрямки науково-дослідницької роботи студентів на цикловій комісії загальноосвітніх дисциплін Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу Житомирської обласної ради. Актуальні питання забезпечення якості освіти. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Редак. кол.: Г.Л. Губарєв та ін. – Житомир, 2021. 319 с., С. 46-49.
  5. Волкова С.Є., Євдокимова О.Ю., Присяжнюк В.В. Ефективні форми забезпечення зворотного зв’язку при підготовці здобувачів освіти до ДПА з математики в умовах карантину. Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти : матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. 402 с., С. 191-194