Рублюк Олександр Миколайович
Рублюк
Олександр
Миколайович
Навчальні предмети, які викладає:
«Анатомія з основами фізіології»
«Військово-медична підготовка»
«Клінічна патологія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія: народився 15 червня 1963 року у м.Архангельськ. У 1982р. закінчив Житомирське медичне училище  за спеціальністю фельшер (диплом ГТ- І  № 374023 від 27лютого 1982 року). У 1989р. закінчив Івано-Франківський державний медичний інститут, «Лікувальна справа» та здобув кваліфікацію лікар (диплом ТВ№ 886146 від 23 червня 1989 року). З 1989 по 1990р. працював лікарем-інтерном Житомирського обласного паталогоанатомічного бюро. З 1990 по 1996р. лікарем-паталогоанатомом Житомирського обласного паталогоанатомічного бюро. З 1996 по 2008р. завідуючий паталогоанатомічного відділення № 2 м.Житомира.  З 2008 по 2009р. менеджер зовнішньої служби відділу маркетингу ВАТ «Біофарма». З 2009 по 2010р. представник реклами відділу регіональної торгівлі НВЦ «Борщагівський хімфармзавод».

Початок роботи в коледжі: з вересня 2010 року 

Інформація про підвищення кваліфікації:
Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ з 28.09 по 24.10.2015 року цикл «Методика викладання у вищій школі», «Анатомія з основами фізіології», «Військово-медична підготовка». № 19

Всеукраїнський семінар-тренінг «Основи оперативно-тактичного догляду за пораненими» та «Розширений до госпітальний догляд при травмі» Вінницький медичний коледж ім. Акад. Д.К.Заболотного з 26 по 31 жовтня 2015року.

Наукові інтереси та досягнення:  Удосконалення методики викладання військово-медичної підготовки. 

Нагороди: відсутні.

Публікації: 

  1. Козлова О..Ф., Рублюк О.М. Шляхи підвищення фахової майстерності /«Молодший медичний спеціаліст: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві»: Збірник матеріалів VІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Суми: Сумський базовий медичний коледж, Лютий-березень 2017р. 
  2. Рублюк О.М.,Козлова О..Ф. Складові модернізації структури вищої освіти/ Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення» – Коледж НФаУ – Харків – Квітень 2017р.
  3. Дунаєвська О.Ф., Зубрицька Л.О., Мосієнко О.О., Зубрицька Т.Р., Сокульський І.М., Муленко С.М., Гончарук С.В., Рублюк О.М. Аналіз складання здобувачами освіти ліцензованого інтегрованого іспиту «Крок М. Лабораторна діагностика» у Житомирському фармацевтичному коледжі. Наукові інновації та передові технології. Серія «Педагогіка». 2022. № 9 (11). С. 64-77. DOI: 10.52058/2786-5274-2022-9(11)-64-77
  4. Лабузна Л., Рублюк О. Деякі аспекти соціально- психологічних наслідків, викликаних пандемією COVID-19. Всеукраїнський науково-популярний журнал «Безпека життедіяльності». 2022. № 3-4. С. 12-14.