Новицька Марія Станіславівна
Новицька
Марія
Станіславівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Біологія і екологія»
«Медична генетика»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач першої кваліфікаційної категорії.

Біографія: народилася 09 грудня 1976 року в м. Житомир. З 1983 року по 1991 рік навчалась в ЗОШ № 16 м. Житомир. У 1994 році закінчила Житомирське фармацевтичне училище ім. Г.С. Протасевича за спеціальністю «Фармація» і присвоєно кваліфікацію фармацевт (диплом ЗН № 024601). У 2004 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, валеології та основ екології (диплом ТМ № 25665646). У 2007 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти. Викладача біології (диплом ТМ № 32399429). З 2007 року працювала за сумісництвом викладачем біології в ЖБФК ім. Г.С. Протасевича, а з 2008 року на постійній основі. 

Початок роботи в коледжі: з вересня 2007 року (за сумісництвом), з 2008 року на постійній основі.

Інформація про стажування: відсутня

Наукові інтереси та досягнення:  цікавлюся новинками в галузі сучасної біології, в усьому діапазоні її галузей, застосування ДНК-технології. Останнім часом зріс інтерес до такого порівняно нового напряму, як епігенетика – розділу науки про спадковість, що вивчає формування і спадкову передачу специфічного функціонального стану геному.

  1. Новицька М.С. Екологічні проблеми та екологічна безпека: матеріали науково-практичної конференції пам’яті академіка Академії наук вищої освіти, професора Анатолія Володимировича Касперського «Актуальні проблеми та перспективи розвитку фундаментальних, прикладних, загальнотехнічних та безпекових наук». Київ, 23 червня, 2021 р. с. 59-63.
  2. Козлова О.Ф., Мосієнко О.О., Новицька М.С. Формування професійної компетентності при підготовці майбутніх фахівців у процесі вивчення медичних дисциплін в умовах дистанційного навчання. Збірник наукових праць: Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти. Національний авіаційний університет. № 1, 2021. 277 с., С. 176-178. 
  3. Новицька М.С. Особливості складання ЗНО з біології студентами фармацевтичного коледжу. Збірник наукових праць за матеріалами І Всеукраїнської науково- практичної конференції від 29-30 жовтня 2021 року. Житомирський державний університет імені Івана Франка. Видавець ПП «Євро-Волинь», 2021. С. 190-193
  4. Новицька М.С., Першко І.О., Стельмах І.М. Особливості підготовки студентів фармацевтичного коледжу до ДПА з біології. «Фаховий молодший бакалавр: стан освітньо-професійного ступеня в умовах сьогодення та перспективи у майбутньому»: Збірник матеріалів ХІІ-ї Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції. – Суми:КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж», 2022. 216 с., С. 157-160
  5. Новицька М.С., Стельмах І.М. Міжпредметні зв’язки при викладанні біології у фармацевтичному коледжі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти», 17 березня 2022 року. С 402, с. 82-85. Сертифікат № 4/114. 119-2022.