Мосієнко Олена Олександрівна
Мосієнко
Олена
Олександрівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Гігієна у фармації та екологія»
«Гігієна з основами екології»
«Гігієна з основами екології та технікою санітарно»
«Гігієна з основами мікробіології»
«Інфекційні хвороби з основами епідеміології»
«Клінічні лабораторні дослідження»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія: народилася 28 липня 1973 року в м. Житомир. У 1990 році закінчила Житомирську середню школу  № 26. З 1990 року  по 1996 рік навчалась у Львівському ордена Дружби народів  державному медичному інституті за спеціальністю медико-профілактична справа(диплом ЛЖ ВЕ №2007305 від 21 червня 1996 року). З серпня 1996 року по серпень 1998 року працювала санітарним лікарем у відділенні гігієни праці Житомирської міської та обласної  СЕС. З вересня 1998 по жовтень 2002 року працювала викладачем  Житомирському  фармацевтичному училищі. З жовтня 2002 року по липень 2004 року працювала лікарем-лаборантом клініко-діагностичної лабораторії у ЦМЛ №2  м. Житомира. З серпня 2004 року – викладач у Житомирському базовому фармацевтичному коледжі в КВНЗ ЖБФК.

Початок роботи в коледжі: з вересня 1998  року.

Інформація про стажування: стажування «Клінічні лабораторні дослідження» при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (посвідчення № 34 до диплому № ВЕ 007305); стажування «Гігієна з основами екології» при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (посвідчення № 11 до диплому № ЛЖ 007305)

Наукові інтереси та досягнення: сучасні методи діагностики паразитарних та інфекційних захворювань людини.

Видання:

1.    Мосієнко О.О. та інші. Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту Крок М Лабораторна діагностика. МОЗ України Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки «Медицина» і «Фармація», 2018 рік, затверджений МОЗУ як екзаменаційне та навчальне видання.
2.    Мосієнко О.О. та інші. Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту Крок М Лабораторна діагностика. МОЗ України Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки «Медицина» і «Фармація», 2020 рік, затверджений МОЗУ як екзаменаційне та навчальне видання.
 

 

Публікації: 

  1. Мосієнко О.О., Лінькова І.К. Аналіз гігієнічних навичок студентів при викладанні гігієнічних дисциплін/ Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення» – Коледж НФаУ – Харків – Квітень 2017р.
  2. Дунаєвська О.Ф., Зубрицька Л.О., Мосієнко О.О., Зубрицька Т.Р., Сокульський І.М., Муленко С.М., Гончарук С.В., Рублюк О.М. АНАЛІЗ СКЛАДАННЯ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ ЛІЦЕНЗОВАНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ «КРОК М. ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА» У ЖИТОМИРСЬКОМУ ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ КОЛЕДЖІ. Наукові інновації та передові технології. 2022. Вип. № 9 (11). С. 64–77.