Шляніна Алла Володимирівна
Шляніна
Алла
Володимирівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Аналітична хімія»
«Техніка лабораторних робіт»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

«викладач – методист», викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія:
народилася 28 червня 1965 року. У 1987 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка, природничий факультет за спеціальністю «Біологія з додатковою спеціальністю хімія» (диплом ЖВ-І №125131 від 30.06.1987 року). З 1990 року - викладач хімічних дисциплін Житомирського фармацевтичного училища ім. Г.С. Протасевича; виконувала обов’язки куратора навчальних груп, секретаря педагогічної ради (з 2006 р. по 2012 р.), голови ради кураторів («Фармація» - 11 класів); є завідувачем лабораторії аналітичної хімії ( з 2005 р.), головою ЦМК хімічних дисциплін (з 2012 р.). 

Початок роботи в коледжі: з вересня 1990 року.

Інформація про стажування, підвищення кваліфікації: ІПКСФ НФаУ «Методика викладання у вищій школі», Аналітична хімія (28.09-24.10.2015 р.); посвідчення № 27 від 24 жовтня 2015 р. 

Наукова, методична робота: підвищення професійної компетентності та методичної майстерності.

Нагороди: Почесна грамота управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації (2013 р., 2015 р., 2017 р.). 
Подяка  КВНЗ  ЖБФК (2018 р.).

Видання, затверджені МОЗ України для студентів медичних, фармацевтичних ЗВО І-ІІІ р. а України:

1.    Гирина Н.П., Шляніна А.В., Ковальчук І.С. Техніка лабораторних робіт: Навчальний посібник/ К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 304 с.
2.    Гирина Н.П., Ковальчук І.С., Шляніна А.В., Туманова І.В. Техніка лабораторних робіт: Навчально – методичний посібник/К.: ВСВ «Медицина», 2017. ¬– 72 с.
3.    Бойчук І.Д., Шляніна А.В., Гирина Н.П., Туманова І.В. Аналітична хімія: Навчально – методичний посібник/ К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 87 с.
4.    Норми матеріального забезпечення навчальних кабінетів та лабораторій спеціальності 226 «Фармація», затверджені ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України», 2016 р.
5.    Аналітична хімія / Навчальна програма, затверджена Департаментом роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України, Cпеціальність 6.120201 «Фармація», 2013 р.
6.    Шляніна А.В. Практикум з аналітичної хімії: Навчальний посібник/К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 141 с.

Статті:
1.    Шляніна, А.В., 2018. Формування екологічної культури: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», ЖДУ ім. І. Франка, травень 2018 р. С.394.
2.    Шляніна, А.В., 2017. Професійна мораль як основа якісної підготовки фахівців: збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції «Молодший медичний спеціаліст: тенденції в освіті, перспективи в майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», Сумський медичний коледж, 14.02 - 05.03.2017 р. С. 185-186. 
3.    Шляніна, А.В., 2016. Стимули, як рушійна сила мотивації навчання: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти», Житомирський базовий фармацевтичний коледж, лютий 2016 р. C. 282-284.
4.    Шляніна, А.В., 2015. З досвіду використання навчально-методичної продукції на заняттях аналітичної хімії: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції «Формування професійної компетентності майбутнього медичного спеціаліста», Сумський медичний коледж, 12.01 – 07.03.2015 р. С. 295-297.
5.    Шляніна, А.В., 2014. Сімейно-родинне виховання студентів: Навчально-методичний посібник «Соціально-педагогічна діяльність вищих навчальних закладів щодо формування сімейних цінностей у студентської молоді», Сумський державний університет, січень 2014 р. С.139-140.