Муленко Світлана Михайлівна
Муленко
Світлана
Михайлівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Аналітична хімія»
«Техніка лабораторних робіт»
«Фармацевтична хімія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія: Народилася 03.09.1969 року. У 1989 році закінчила з відзнакою Житомирське фармацевтичне училище. У 1997 році закінчила Вітебський медичний інститут,  фармацевтичний факультет за спеціальністю «Фармація»  (диплом А № 0034822 від 21.02.1997 року).  З 1997 року по 2007 рік працювала за спеціальністю на посадах провізора і провізора-аналітика в ТОВ «Аптека дитяча», КП Аптека «Геріатрична» м. Житомира. З 2007 року - викладач фармацевтичних дисциплін у КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж». 

Початок роботи в  коледжі: з вересня  2007 року.

Інформація про стажування, підвищення кваліфікації: ІПКСФ НФаУ «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ», Фармацевтична хімія, аналітична хімія (03.02-01.03.2014 р.), посвідчення №35 до диплому № 0034822 від 01 березня 2014 року.
 Наукова, методична робота: участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю “Провізор”. 

Нагороди: Подяка КВНЗ ЖБФК (2016 р., 2017 р., 2018 р.).
 

Видання, затверджені МОЗ України для студентів медичних, фармацевтичних ЗВО І-ІІІ р. а України:
1.    Хранівська В.О, Ніжник Г.П., Муленко С.М., Приступко О.М. Практикум з фармацевтичної хімії: Навчальний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 “Фармація”/К.: ВСВ “Медицина”, 2018. -  192 с.
2.    Хранівська В.О, Ніжник Г.П., Муленко С.М., Приступко О.М. Фармацевтична хімія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 “Фармація”/К.: ВСВ “Медицина”, 2017. -114 с.
3.    Норми матеріального забезпечення навчальних кабінетів та лабораторій спеціальності 226 «Фармація», затверджені ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України», 2016 р.

Статті:

 1. Муленко, С.М.  Шелюк І.О. 2018. Місцевоанестезуючі засоби в медицині та фармації: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», ЖДУ ім. І.Франка,  травень 2018 р. С. 232 – 233. 
 2. Муленко, С.М.  2016. Методичні особливості формування професійних компетенцій майбутніх фахівців з фармацевтичної хімії: збірник матеріалів  І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти»,  КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича», березень 2016 р. С. 177-179.
 3. Шелюк,  І.О., Муленко, С.М.  2016. Особливості застосування хроматографії в фармацевтичному аналізі та в медицині: збірник матеріалів  обласної міжвузівської науково-теоретичної конференції «Біологічна роль поверхневих та адсорбційних явищ, їх застосування в медицині», Житомир: Вид-во Житомирського інституту медсестринства, листопад  2016. С. 31 – 34. 
 4. Alla Shlianina, Iryna Shelуuk, Svіtlana Mulenko, Elena Shemet, 2021. The role of educational work in educational institutions in order to prevent the influence of harmful factors on the human body/ Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». № 6(45)2021. 53 р., Р.35-39.
 5.  Мельник О., Муленко С., Шелюк І. Естетичне виховання у процесі професійного становлення майбутніх фармацевтів. Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ, 2022. Вип. 96. С. 92-98.
 6. Оксана Дунаєвська, Людмила Зубрицька, Олена Мосієнко, Тетяна Зубрицька, Ігор Сокульський, Світлана Муленко, Світлана Гончарук, Олександр Рублюк Аналіз складання здобувачами освіти ліцензованого інтегрованого іспиту «КРОК М. Лабораторна діагностика» у Житомирському фармацевтичному коледжі. Журнал «Наукові інновації та передові технології». Випуск 9 (11), 2022/9/11
 7. Мельник О.Ф., Муленко С.М., 2020. Інформаційне середовище як складова освітнього простору фармацевтичного коледжу в умовах дистанційного навчання. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Тернопіль, 30 квітня 2020 р. С. 59-62
 8. Муленко С.М., 2021. Організація освітнього процесу в навчальному закладі з використанням технологій дистанційного навчання. Технології дистанційного навчання: впровадження, розвиток, удосконалення. Матеріали Міжнародної дистанційної науково-практичної конференції 23-24 березня 2021 року. Харків. С.195-197
 9. Муленко С.М., Шелюк І.О. Роль on-line тестування для оцінювання навчальної діяльності здобувачів освіти. Актуальні питання забезпечення якості освіти. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Редак. кол.: Г.Л. Губарєв та ін. – Житомир, 2021. – 319 с., С. 275-276.
 10. Муленко С.М., Шелюк І.О.  Застосування в промисловій косметології слизу равликів ACHATINA FULICA. Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи. Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Національного фармацевтичного університету. Харків, 10 вересня  2021 р. С. 95-96
 11. Шляніна А.В., Хранівська В.О., Муленко С.М., Приступко О.М. Застосування класичних та інструментальних методів ідентифікації лікарських засобів. Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи. Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Національного фармацевтичного університету. Харків, 10 вересня  2021 р. С. 297-298
 12. Валентина Хранівська, Ольга Приступко, Світлана Муленко. Актуалізація фармацевтичної хімії у фармацевтичній освіті. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 72. 59 с., С. 45-46.
 13. Зубрицька Л.О., Шелюк І.О., Муленко С.М. Косметична хімія як  складник хімічної компетентності майбутніх фахівців - фармацевтів. Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. 402 с. С. 55-60