Краснова Ірина Олександрівна
Краснова
Ірина
Олександрівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Іноземна мова»
«Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

спеціаліст

Біографія:

Народилась 7 квітня 1988 року. З 1995 року по 2005 рік навчалась в ЗОШ №5 м. Житомир. У 2010 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя мови (англійської, німецької) та зарубіжної літератури (диплом ТМ № 39501566 від 30 червня 2010 року)

Із вересня 2021 року – викладач іноземної мови у ЖБФФК.

Початок роботи в коледжі: з вересня 2021 року.

Інформація про стажування: 

ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, програма ПК за акредитованою спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки" за навчальною програмою "Інноваціні методики навчання" на прикладі дисципліни "Іноземна мова (англійська)". Сертифікат ПК №01597997\01043-2021 від 03.12.2021 року. 30 годин

Наукові інтереси та досягнення:  психологія, методика викладання іноземної мови

Краснова І.О. Використання онлайн платформи GOOGLE CLASSROOM на практичних заняттях з іноземної мови в умовах дистанційного навчання. Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. 402 с. С. 263-265