Козаченко Руслан Олександрович
Козаченко
Руслан
Олександрович
Навчальні предмети, які викладає:
«Географія»
«Економічна теорія»
«Основи правознавства»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач коледжу, викладач вищої кваліфікаційної категорії

Біографія: Народився 30 березня 1972 року у Житомирській області. У 1994 році закінчив Вінницький педагогічний інститут та здобув кваліфікацію «учитель історії та правознавства» (диплом ЛБ  № 004588 від 28 червня 1994 року). З 1997 року по 2017 рік – викладач соціальних дисциплін КВНЗ Житомирське музичне училище. З 2010 по 2015 роки призначений на посаду заступника директора з питань гуманітарної освіти та виховання. З 2015 по 2017 роки – викладач-сумісник КВНЗ ЖБФК. З 2017 року викладач соціально-економічних дисциплін КВНЗ ЖБФК.

Початок роботи в коледжі: з листопада 2017 року.

Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:  ЖОІППО Географія 03.03-16.05.14 р.; Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів «Новітні інновації технології у вищий школі», 17.10.-28.10.2017 р.
 

  1. «Формування на заняттях географії комунікативної компетентності», збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції «Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення», НФаУ, 18-19 квітня 2017 року. с. 153.
  2. Процюк Ірина, Козаченко Руслан, Сокур Олена. Формувальне оцінювання на заняттях із гуманітарних дисциплін. Педагогічні науки: теорія історія інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруюва. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. № 1 (105). 480 с. С. 3-17 
  3. Козаченко Р.О., Домалевський О.В., Швалюк Я.В. Професійне спрямування викладання основ правознавства. Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф.: Професійна підготовка медичних та фармацевтичних фахівців у закладах фахової передвищої освіти. м. Житомир, 17 березня 2022 року / за заг. ред. І.Д. Бойчук. Житомир, 2022. 402 с.
  4. Козаченко Г.В., Козаченко Р.О. Неформальна освіта як спосіб подолання викликів дистанційного навчання. Збірник наукових праць: Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти. № 1 (2021). 277 с., С. 173-175. https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15774/23067
  5. Козаченко Р.О. Ефективні методи викладання географії. Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО: матер. Всеукраїнської наук.-практ.конф., м. Київ, 2 листопада 2021 року / за заг. ред. Ю.В. Ївженка. Київ, 2021. Ч. 1. 324 с., С. 124-127. https://drive.google.com/file/d/1iAYuhdpIuVkKclozwN9zru_2-0U3jDcw/view
  6. Protsiuk I.Y., Kozachenko R.O. INFORMATION TECHNOLOGIES AS A MEANS OF INDIVIDUAL AND VARIATIVE EDUCATION Theory and practice of modern science: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), November 12, 2021 . Kraków, Republic of Poland: European Scientific Platform. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/12.11.2021/638
  7. Козаченко Р.О., Мороз О.Г. Формування правової компетентності та правової культури майбутніх фахівців-фармацевтів. Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 1-2 жовтня 2021 року. – К.: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2021. – 140 с., С. 46-49.