Болух Віра Андріївна
Болух
Віра
Андріївна
Навчальні предмети, які викладає:
«Біологічна фізика з фізичними методами дослідження»
«Математика»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

заступник директора з навчальної роботи КЗВО ЖБФК, кандидат фізико-математичних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія: Народилася 14 лютого 1988 року в м. Житомир. З 1995 року по 2005 рік навчалась в ЗОШ №5 м. Житомир. У 2010 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача математики (диплом ТМ № 39646236 від 30 червня 2010 року). З вересня 2010 року по 2014 рік – викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін в ЖФ КіБІТ. З 2012 року працювала за сумісництвом викладачем в КВНЗ ЖБФК. З 2014 року по 2016 рік очолювала гурток математики в КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей». З 2016 року – викладач в Житомирському базовому фармацевтичному коледжі в КВНЗ ЖБФК. З березня 2018 року призначена на посаду заступника з навчальної роботи в КВНЗ ЖБФК.

Початок роботи в коледжі: з вересня 2012 року (за сумісництвом), з 2016 року на постійній основі.

Навчання в аспірантурі: з жовтня 2011 року навчалась в Інституті математики НАН України на відділі математичної фізики.

Тема дисертаційного дослідження: «Поведінка кореляційних та термодинамічних функцій нескінченних статистичних систем» (спеціальність 01.01.03 «Математична фізика»). Диплом кандидата фізико-математичних наук ДК № 038857, рішення Атестаційної колегії від 29.09.2016 (наказ МОН України від 29.09.2016 № 1166 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 29 вересня 2016 року».

Інформація про стажування: відсутня

Наукові інтереси та досягнення: дослідження поведінки кореляційних та термодинамічних функцій нескінченних статистичних систем; сучасні математичні моделі в термодинаміці біологічних процесів.

Навчальні предмети, які викладає:  математика, вища математика і статистика, біологічна фізика з фізичними методами аналізу.

Нагороди: відсутні

  1. Boluh V. A. An exponential Representation for Some Integrals with Respect to Lebesgue-Poisson Measure / V. A. Boluh, O. L. Rebenko // Methods of Functional Analisys and Topology. – 2014. – Vol. 20. – № 2. – P. 186-192.
  2. Ребенко О. Л. Нескінченновимірний аналіз і статистична механіка / О. Л. Ребенко, В. А. Болух // Актуальні проблеми математичної фізики та її застосувань: Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – Київ: Інститут математики НАН України. – 2014. – Т. 11, № 1. – 354 c. – С. 257-315.
  3. Болух В. А. Розклад Бріджеса-Федербуша для систем з посилено надстійкою взаємодією / В. А. Болух // Актуальні проблеми математичної фізики та її застосувань: Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – Київ: Інститут математики НАН України. – 2014. – Т. 11, № 1. – 354 c. – С. 153-165.
  4. Ребенко О. Л. Про нову форму запису розкладів Майєра / О. Л. Ребенко, В. А. Болух // Доповіді Національної академії наук України. – 2015. – № 11. – С. 18-22.
  5. Boluh V. A. Cell gas free energy as an approximation of the continuous model Measure / V. A. Boluh, O. L. Rebenko // J. of Modern Phys. – 2015. – Vol. 5.– P. 168-175.
  6. Болух В.А. Сучасні математичні моделі в термодинаміці біологічних процесів / В. А. Болух // Медична освіта. – 2018. – № 4(80). – С.  127-131.