Воронюк Олександр Леонідович
Воронюк
Олександр
Леонідович
Навчальні предмети, які викладає:
«Історія сучасного світу»
«Історія України»
«Історія України та української культури»
«Основи філософських знань»
«Соціологія»
«Філософія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

голова циклової методичної комісії соціально-економічних дисциплін КЗВО ЖБФК, кандидат філософських наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія: Народився 10 грудня 1984 року в м. Бердичів Житомирської області. У 2006 році закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії (диплом ТМ № 30488344 від 30 червня 2006 року). З вересня по листопад 2006 року – вчитель історії Гришковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Бердичівського району. З квітня по липень 2007 – журналіст ТРК «ВІК» (м. Бердичів). У 2009-2010 рр. – асистент кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка. 3 2010 року – викладач, голова циклової методичної комісії соціально-економічних дисциплін в Житомирському базовому фармацевтичному коледжі. 
Початок роботи в коледжі: з січня 2010 року.
Навчання в аспірантурі: з листопада 2006 року навчався в аспірантурі на кафедрі філософії ЖДУ ім. Івана Франка. 
Тема дисертаційного дослідження: «Інтерпретація феномена нігілізму в філософських вченнях Макса Штірнера та Фрідріха Ніцше: компаративістський аналіз» (спеціальність 09.00.05 «Історія філософії»). Диплом кандидата філософських наук ДК № 056824, рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 16.12.2009 року.
Інформація про стажування:
1.    Кафедра історії України, кафедра спеціальних історичних дисциплін та основ правознавства Житомирського державного університету ім. Івана Франка 09.04-04.05.12 
2.    Кафедра філософії Житомирського державного університету ім. Івана Франка 07.05.12-30.05.12
3.    ІПКСФ НФаУ «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ», соціологія, основи економічної теорії, основи філософських знань, 2014 рік (03.02-01.03)
4.    Житомирський інститут післядипломної педагогічної освіти, історія України 03-04 лютого; 06-08 травня 2014 рік
5.    Інститут етики та проблем сучасності Українського Католицького Університету, м. Львів (1 – 30 листопада 2015 року).
Наукові інтереси та досягнення: філософія нігілізму, філософія М. Гайдеггера, утопічне та постутопічне мислення, філософія та культура постмодерну, філософія сакрального, філософська танатологія.
Нагороди: 
Почесна грамота УОЗ до Дня працівника освіти, жовтень 2018 року.
 

Монографії:
1.    Філософія сакрального. – К.: Орієнтир, 2018. – 256 с.
Підручники, посібники:
1.    Філософія: підручник. – К.: Медицина, 2013 . – 228 с (І видання).
2.    Основи філософських знань: навчальний посібник. – К.: Медицина, 2018. – 120 с.
Статті:
1.    Екзистенціалізм та кінець модерну: філософсько-літературний дискурс // Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових матеріалів / Упор. В.І. Башманівський. – Випуск 4. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – 2013. – 186 с. –С. 28-31.
2.    Вигнання Іншого: доля божевілля та смерті в системі раціональності модерну // Наукові записки. Серія «Філософія» - Острог, 2013. - С. 69-72.
3.    Проблема ідентичності: від модерної гомогенності до постмодерної гетерогенності // міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету - 2014», 15-16 квітня 2014р. : [матеріали доповідей та виступів]. – К., 2014. – Ч.4 – С. 97-99.
4.    Кінець філософії? // Філософія як культурна політика сучасності: тези доповідей ІІІ всеукраїнської наукової конференції  23-24 жовтня 2015 р., м. Острог. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 158 с. – С. 11-13.
5.    «Жертовна ідентичність» // міжнародна наукова конференція «Проблеми ідентичності в ситуації діалогу культур», 12-13 травня 2017р., НУ «Острозька академія» : [матеріали доповідей та виступів].