Зінченко Валентина Адамівна
Зінченко
Валентина
Адамівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень»
«Основи мікробіології»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач мікробіологічних дисциплін вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія: народилася 6 квітня 1952 року в с.Бараші Емільчинського району Житомирської області. З 1959 року по 1969 рік навчалась в Барашівській ЗОШ. У 1969 році вступила на біологічний факультет Київського ордена Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка і в 1974 році закінчила повний курс названого університету за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолог-мікробіолог, викладач біології і хімії (диплом Я № 906578 від 20 червня 1974 року). З серпня 1974р. по квітень 1975р. працювала зав. лаб.Новоград-Волинського консервного заводу. З квітня 1975р. по листопад 1976р. - лікар лаборант Барашівської райлікарні №2. З 1976р. по 1979р. - лаборнт в лаболаторії інструментальних методів досліджень з подальшим переведенням на посаду інженера в лабораторію генної інженерії НДІ Молекулярної біології і генетики АН УРСР. З 1979р. по 1981р.-старший лаборант в лабораторії імуногенетики в НДІ с/г Нечорноземної зони УРСР. З 1981р.по1982р. - лаборант  Коростенського комбната харчової промисловості. В 1990р. зарахована на посаду викладача в Житомирське фармучилище. 

Початок роботи в коледжі: з жовтня 1990 року  на постійній основі.

Інформація про підвищення кваліфікації: Протягом останніх 5-ти років в ІПКСФ НФаУ  - цикл підвищення кваліфікації «Методика викладання у вищій школі», «Мікробіологія», Посвідчення №3 до диплому №Я 906578 з 28.09. по 24.10. 2015р.

Наукові інтереси та досягнення: дослідження морфологічних та фізіологічних властивостей ДНК - геномних фагів та мінливість культуральних особливостей кишкових бактерій. Огляд літератури та джерел інтернету.

Видання:
Л.В. Довженко,В.А. Зінченко. Основи мікробіології:  Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» — К. : ВСВ «Медицина», 2017. — 49 с. : з іл.

Інші публікації:

  • Зінченко В.А. Кейс-метод у формуванні висококваліфікованого фахівця – лаборанта медичного  /Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Житомир: КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С.Протасевича» Житомирської обласної ради, 15 лютого-24 березня 2016. 
  • Зінченко В.А. Стратегія розвитку системи освіти в Україні /Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення» – Коледж НФаУ – Харків – Квітень 2017р.