Карпінська Олена Йосипівна
Карпінська
Олена
Йосипівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Біологія і екологія»
«Техніка лабораторних робіт»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач другої кваліфікаційної категорії.

Біографія: народилася 06 січня 1988 року в м. Житомир. У 2005 році закінчила  ЗОШ № 5 із золотою медаллю. З 2005 по  2009 рік навчалася у Житомирському державному педагогічному університет ім. І. Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія та хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії валеології та основ екології (диплом з відзнакою ТМ № 37344558882). У 2010 році закінчила з відзнакою освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології (диплом ТМ № 3965923). 

Початок роботи в коледжі: з вересня 2010 року 

Інформація про стажування: відсутня.

Публікації: 

  • Чеснокова І.Л., Кулявик О.Й., Киричук Г.Є., Арсан О.М. Розподіл креатину в організмі легеневих молюсків Planorbarius purpura та Lymnaea stagnalis /Біологічні дослідження 2010. Матеріали науково-практичної студентської конференції, 24 березня 2010 р. – Житомир, Вид-во ЖДУ ім. І. Франка – 2010 р. – 72 с.
  • Гаврильченко Н.Г., Кужель А.П., Кулявик О.Й., Чеснокова І.Л., Ахатіна (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Achatinidae) як об’єкт для утримання, спостереження, розведення і проведення дослідів /Materialy v miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wyksztalcenie i nauka bez granic  - 2009». 07 – 15 grudnia 2009 roku. Volume 16, Medycyna Nauk biologicznych Chemia i chemiczne technologie. – Przemysl. Nauka I studia, 2009 – c. 38-40.