Довженко Лариса Василівна
Довженко
Лариса
Василівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Гігієна з основами екології»
«Гігієна з основами мікробіології»
«Мікробіологія з основами імунології»
«Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

завідувач відділення, викладач вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання «викладач-методист».

Біографія: Дата і місце народження: 26 червня 1962 року, м. Житомир.

Освіта:

 • 1976–1979р.р. – Житомирське фармацевтичне училище, спеціальність фармацевтична, кваліфікація фармацевт (помічник провізора), диплом з відзнакою АТ №583450 від 03.07 1979р.;
 • 1979–1984р.р. – Ленінградський хіміко-фармацевтичний інститут, спеціальність «Хімічна технологія біологічно активних сполук», спеціалізація «Біосинтез біологічно активних сполук», кваліфікація «інженер хімік-технолог», диплом з відзнакою ЕВ №214319 від 28.06 1984р.;
 • 2001–2003р.р. – Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність «Психологія», кваліфікація «практичний психолог у закладах освіти», диплом РВ №23171699 від 03.07 2003р.


Професійна діяльність:

 • з 10.1984р.– провізор-аналітик аптеки № 86, м. Нарва, Естонська РСР;
 • з 05.1985р.– викладач Житомирського фармацевтичного училища; 
 • з 09.1999р.– завідувач відділення Житомирського фармацевтичного коледжу. 
 • загальний стаж педагогічної діяльності – 33 роки, завідувач відділення – 21 рік.

Початок роботи в коледжі: з травня 1985 року. 

Методична робота: участь у розробці освітньо-професійних програм з мікробіології з основами імунології, гігієни з основами мікробіології, основ мікробіології, гігієни з основами екології, затверджених МОЗ України. 

Інформація про підвищення кваліфікації: 

 • 2014р –Цикл підвищення кваліфікації при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ», стажування «Мікробіологія», «Гігієна з основами екології», «Гігієна у фармації» (посвідчення № 18 від 1.03.2014р.);
 • 2014р – Цикл підвищення кваліфікації  на ФПК  Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця «Сучасні психолого-педагогічні  та організаційні аспекти діяльності керівного складу ВМНЗ 1-2 рр. акредитації», «Фармакологія» (посвідчення № 536 від 16.05.2014р.).

Наукові інтереси: 

 • Удосконалення методики викладання мікробіології;
 • Особливості психологічного захисту особистості;
 • Немедикаментозні методи лікування остеохондрозу.

Нагороди: 

 • Почесна грамота УОЗ Житомирської облдержадміністрації, 2018 р.;
 • Почесна грамота Президії обласного комітету Житомирської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України, 2013 р.; 
 • Почесна грамота УОЗ Житомирської облдержадміністрації, 2012 р.;
 • Почесна грамота УОЗ Житомирської облдержадміністрації, 2011 р.; 
 • Почесна грамота УОЗ Житомирської облдержадміністрації, 2010 р.;
 • Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України, 2004 р.;
 • Почесна грамота Богунської районної ради, 1999 р.

Участь у професійних об’єднаннях, громадських організаціях, інші види роботи:
Член атестаційної комісії асоціації лікарів області – молодших спеціалістів з медичною освітою усіх профілів  при УОЗ Житомирської облдержадміністрації. 

Видання:

 1. Довженко Л.В. Основи мікробіології: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Л.В. Довженко, В.А. Зінченко. — К. : ВСВ «Медицина», 2017. — 49 с. : з іл.
 2. Довженко Л.В. Гігієна з основами екології: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Л.В. Довженко, І.К. Лінькова. — К. : ВСВ «Медицина», 2017. — 49 с.

Публікації у наукових фахових виданнях:

 • Довженко Л.В. Особливості використання студентами механізмів психологічного захисту // Проблеми освіти: Наук. зб./ Кол. авт. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2008. – Вип.56. – С.41-46.

Інші публікації:
1.    Довженко Л.В. Роль викладача під час організації самостійної роботи студентів по мікробіології. / Матеріали ХХV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький педагогічний університет, 2016. – С.71 – 73. 
2.    Довженко Л.В. Нелекарственный метод лечения остеохондроза. / Сборник материалов Международной научно-практической интернет-конференции «Безопасность здоровья человека», 27 - 28 октября 2016 года, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет» – Ярославль, 2016. – С.100 – 103.
3.    Довженко Л.В. Організація самостійної роботи студентів з мікробіології. / Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції  «Педагогика. Современные проблемы и перспективы развития./Pedagogika. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju.» Kraków – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016, 2016. – 92 str.
4.    Довженко Л.В. Психолого-педагогический аспект изучения устойчивости студентов к стрессам. / Сборник материалов Республиканской научно-практической интернет-конференции с международным участием «Специфические и неспецифические механизмы адаптации во время стресса и физической нагрузки» 30 ноября 2016 года на базе Учреждения образования «Гомельский государственный медицинский университет» – Гомель, 2016. – С.69
5.    Довженко Л.В. Проблемно-інформаційний підхід до використання відеоресурсів при вивченні мікробіології / Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення» – Коледж НФаУ – Харків – Квітень 2017р. – С.106 – 109.
6.    Довженко Л.В. Особливості організації самостійної роботи студентів з мікробіології /Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Житомир: КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С.Протасевича» Житомирської обласної ради, 15 лютого-24 березня 2016. – С.74 – 76. 
7.    Довженко Л.В. Про важливість вивчення стресостійкості студентської молоді /«Молодший медичний спеціаліст: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві»: Збірник матеріалів VІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Суми: Сумський базовий медичний коледж, 2017. – С.215 – 217.
8.    Довженко Л.В. Використання гімнастики  за системою здоров’я НІШІ для лікування остеохондрозу //Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації (присвячена пам’яті професора О.В. Пєшкової) / Збірник статей ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Харків : ХДАФК, 2017.– С.539 – 542.
9.    Довженко Л.В., Луценко Д.В. Погляд на релігійність як чинник опору в складних життєвих ситуаціях / Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – С.252 – 254.
10.     Довженко Л.В., Луценко Д.В. Религиозность молодежи как психологическая форма защиты личности. / Христианство и современная медицина: сборник материалов научно-образовательных чтений. – Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет» – Гомель –2016. – С.12 – 14.
11.     Довженко Л.В., Багінська Т.В. «Мікробіологічна діагностика менінгококової інфекції і гнійних бактеріальних менінгітів у Житомирській області» /Актуальні проблеми лабораторної діагностики: матеріали першої регіональної науково-практичної конференції (м. Житомир, 18 квітня 2018 р.). – Житомир: видавництво ЖНАЕУ. – 2018. – С.26 – 30.
12.     Довженко Л.В. Метод проектов в последипломном образовании даборантов бактериологических лабораторий. //Медицинское образование XXI века: практикоориентированность и повышение качества подготовки специалистов /Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции с международным участием. – Витебск: ВГМУ, 2018. – С.425 – 426.