Бояльська Оксана Геннадіївна
Бояльська
Оксана
Геннадіївна
Навчальні предмети, які викладає:
«Мікробіологія з основами імунології»
«Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень»
«Основи мікробіології»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач вищої кваліфікаційної категорії, кандидат біологічних наук, мікробіолог вірусологічної лабораторії ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Біографія: народилась 29 вересня 1976 року в м. Житомир. З 1983 року по 1991рік навчалась в ЗОШ №6 м. Житомир. У 1994 році закінчила Житомирське фармацевтичне училище ім. Г.С. Протасевича за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію фармацевт, (диплом ЗВ № 900761 від        01 липня 1994 року). З 1994 по 2006 р. працювала на посаді лаборанта у вірусологічній лабораторії Житомирської обласної санітарно-епідеміологічної станції. У 2012 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченко за спеціальністю «Мікробіологія та вірусологія» та здобула кваліфікацію мікробіолог, науковий співробітник (біологія), викладач вищого навчального закладу (диплом КВ № 43670189 від 31 травня 2012 року). В цей же рік вступила до аспірантури на кафедру вірусології  біологічного факультету КНУ імені Тараса Шевченко та у 2016 році успішно захистила дисертацію на тему «Епідеміологічний профіль ГРІ та молекулярно-біологічна характеристика вірусів грипу під час епідемій в Житомирській області» за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія. (диплом ДК № 036282 від 01 липня 2016 року)

Початок роботи в коледжі: з вересня 2012р.(за сумісництвом).

Наукові інтереси та досягнення: Удосконалення викладання мікробіології. Лабораторна діагностика вірусних, бактеріальних та особливо небезпечних інфекцій. Збудники грипу та інших ГРВІ.

Нагороди: Почесна грамота ДУ «Житомирський обласний центр Держсанепідслужби України», 2016р.

Статті: Scopus або Web of Science Core Collection 
Phylogenetic analysis of influenza A viruses (H3N2) circulating in Zhytomyr region during 2013–2014 epidemic season / O. G. Boyalska, I. M. Kyrychuk, I. G. Budzanivska et al. // Biopolymers and cell. – 2015. – Vol. 31 (3). – P. 226–232.

Публікацій у наукових виданнях:
1.    Вивчення напруженості імунітету проти гепатиту B у дітей за результатами багатоцентрового дослідження / Шагінян В. Р., Сергеєва Т. А., Максименок О. В., Бояльська О. Г. та інші // Профілактична медицина : науково-практичний журнал. – 2012. – № 1(17). – С.63–70.
2.    Retrospective analysis of influenza-induced morbidity in populations of Zhytomyr region during 1999–2011 / O. Boyalska, I. Kyrychuk, O. Shpyta,             A. Boyko // Вісник. КНУ. – Сер. Біол. – 2013. – № 3 (65). – С. 20–21. 
3.    Поширення вірусу грипу серед різних груп населення Житомирської області / O. Бояльська, I. Киричук, O. Шпита, A. Бойко // Вісник. КНУ. – Сер. Біол. – 2014. – № 2 (67). – С. 25–28.
4.    Dynamics of flue morbidity among the population of Zhytomyr region /                   О. Boyalska, І. Kyrychuk, О. Shpyta, А. Boyko // Агроекологічний журнал. – 2014. – Vol. 4. – С. 106–109.
5.    Вирусологический надзор за гриппом и другими ОРВИ в Житомирской области / О. Г. Бояльська, И. М. Киричук, А. П. Мироненко,                           Л. В. Радченко // Вісник проблем біології та медицини. – 2015. –                       Том 3(120) № 2. – C. 95–100.
6.    Phylogenetic analysis of neuraminidase gene of influenza А (H3N2) viruses isolated in Ukraine in 2013–2014 season / S. V. Babii, L. V. Leibenko, A. Yu. Fesenko et al. // Мікробіологія та біотехнологія . – 2015. – № 2 (30). – C. 20–26. 

Тези:
1.    Boyalska O. Retrospective analysis of influenza-induced morbidity in populations of Zhytomyr region during 1999–2011 / O. Boyalska, I. Kyrychuk, A. Boyko // Матераіли VII міжнародної конференції “Біоресурси і віруси”, 10-13 вересня 2013 р. – Київ : Експрес-типографія «Глобус», 2013. – C. 27.
2.    Бояльська О. Поширення вірусу грипу серед різних груп населення Житомирської області / O. Бояльська, I. Киричук // Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє : матеріали конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології КНУ імені Тараса Шевченка», 12 квітня 2012 р. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – C. 17–18.
3.    Бояльська О. Г. Вірусологічний нагляд за грипом та іншими ГРВІ у Житомирській області за період 2012–2014 рр. / О. Г. Бояльська, І. М. Киричук, А. Л. Бойко // Біологічні дослідження – 2015 : V Науково-практична конференція для молодих учених і студентів, 11–12 березня 2015 р.: збірник наукових праць. – Житомир: ПП «Рута», 2015. – С. 214–216.
4.    Phylogenetic analysis of influenza B viruses circulating in Zhytomyr region during 2010–2011 and 2014–2015 epidemic seasons / O. G. Boyalska, O. V. Onyschenko, L. V. Radchenko, O. Yu. Smutko // CYS-2015 : матеріали Міжнародної конференції для молодих учених, Київ, 21–25 вересня 2015. – Л. : Вежа-Друк, 2015. – С. 57.
5.    Phylogenetic analysis of influenza viruses A (H3N2), that been circulated in Zhytomyr region during 2013–2014 epidemic season / O. G. Boyalska, I. M. Kyrychuk, O. O. Shpyta et al. // Сучасні проблеми мікробіології та біотехнології : матеріали Міжнародної конференції для молодих учених, 1–4 червня 2015. – Одеса : «Одеський національний університет», 2015. – С. 58–60.
6.    A comporative phylogenetic analysis of influenza viruses А(H1N1)pdm circulating in Zhytomyr region during 2009-2015 / О. Boialska, A. Mironenko // VIII International confererence «Bioresources and viruses», 12–14 september 2016. – Kyiv: ПП «Формат», 2016. – P. 33–36.
7.    Comparative analysis of the etiological factors of the influenza virus population  during epidemics in Zhytomyr Oblast for 2009-2017 / О. Boialska , L. Radchenko, A. Fesenko, A. Mironenko // Ukraine Regional One Health Research Symposium 24-28 April, 2017. – Kyiv 2017 CBEP Ukraine Regional One Health Research Symposium. – Kyiv. – 2017. – P.123.
8.    Molecular genetic analysis of influenza A(H1N1)pdm09 viruses to forecast future epidemics / Mironenko A., Smutko O., Holubka O. Boyalska O. // Ukraine Regional One Health Research Symposium  24-28 April, 2017, Kyiv 2017. – CBEP Ukraine Regional One Health Research Symposium. – Kyiv. – 2017. – P.153.    
9.    Virological monitoring of influenza among the population of Zhytomyr Oblast in 2015-2017 / Boialska O. // Third Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium April 16-20, 2018, Kyiv. – 2018 CBEP Ukraine Regional One Health Research Symposium. – Kyiv. – 2018. – P.237.