Зубрицька Людмила Олександрівна
Зубрицька
Людмила
Олександрівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Неорганічна хімія»
«Органічна хімія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

завідувач відділення «Фармація, молодший спеціаліст – 9 класів», «викладач – методист», викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія:
народилася 23.12.1962 року. У 1983 році закінчила Житомирське фармацевтичне училище (диплом ЕТ №873530 від 02.07. 1983 р.). Вищу освіту здобула у Житомирському державному педагогічному університеті імені Івана Франка на природничому факультеті за спеціальністю «Біологія та хімія» (диплом ТМ № 25665761 від 30.06. 2004 р.). У 2005 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка  за спеціальністю «ПМСО. Хімія» і здобула кваліфікацію — магістр педагогічної освіти, викладач хімії (диплом ТМ № 28040292 від 30.06.2005р.). З 2002 року – викладач хімічних дисциплін Житомирського фармацевтичного училища. Виконувала обов’язки куратора групи, завідувача лабораторією. З 02.06. 2005 року переведена на посаду завідувача відділення «Фармація, молодший спеціаліст – 9 класів»  КВНЗ  ЖБФК. 
Тема магістерського дослідження: «Ароматичні аміни та їх похідні як фармацевтичні препарати».  

Початок роботи в  коледжі: з вересня  1983 року.  

Інформація про стажування, підвищення кваліфікації:  ІПКСФ НФаУ «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ», Неорганічна хімія, органічна хімія, техніка лабораторних робіт (03.02-01.03.2014 р.), посвідчення № 22 до диплому ТМ 28040292  від 01.03.2014 р.  
Міжгалузевий інститут ПК спеціалістів Полтавського університету економіки і торгівлі» Новітні інноваційні технології у вищій школі», керівний склад», свідоцтво № 12 СПВ-1735654 від 27 травня 2016 р.

Наукова, методична робота: реалізація компетентнісно-інтегративного підходу при викладанні органічної та неорганічної хімії.

Нагороди: Почесна грамота Житомирської обласної ради (2018 р.). Неодноразово нагороджувалась Почесними грамотами управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації. 

Участь у професійних об’єднаннях, громадських організаціях та інші види роботи: в 2015 р., 2016 р. працювала у складі організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності  серед студентів – випускників спеціальності 5.12020101 «Фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Видання, затверджені МОЗ України для студентів медичних, фармацевтичних ЗВО І-ІІІ р. а України:
1.    Л.О. Зубрицька, І.Д. Бойчук, Н.А. Тодосійчук. Органічна хімія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 80 с. 
2.    І.С. Ковальчук, С.В. Гончарук, Н.П. Гирина,  Л.О. Зубрицька та ін. Неорганічна хімія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» /К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 80 с. 
3.    Норми матеріального забезпечення навчальних кабінетів та лабораторій спеціальності 226 «Фармація», затверджені ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України», 2016 р.
4.    Органічна хімія / Навчальна програма, затверджена Департаментом роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України, Cпеціальність 6.120201 «Фармація», 2013 р.
5.    І.Д. Бойчук, Л.О. Зубрицька Органічна хімія: Навч. посібник, 2-е видання/ К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 240 с.

Статті:
1.    Лещенко, Ю. Л., Зубрицька, Л.О., 2017. Вплив стереоізомерії на фармакологічну активність лікарських засобів:  Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», ЖДУ ім. І. Франка, 17-18 травня 2017 р. С.147-150.
2.    Зубрицька, Л.О., 2016. Роль навчально-методичного забезпечення у вивченні органічної хімії, збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти», КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж». С. 93-96.
3.    Зубрицька, Л.О., 2015. Професійне спрямування на заняттях органічної хімії, V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Формування професійної компетентності майбутнього медичного спеціаліста", присвячена 85-річчю заснування Сумського базового медичного коледжу. С. 76-79.
4.    Зубрицька, Л.О., Зубрицька, Т.Р., 2014. Роль самостійної роботи студентів при вивченні органічної хімії у процесі формування професійних компетенцій. Збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогічних працівників ВМФНЗ І-ІІ р.а. «Модернізація структури та змісту підготовки молодших спеціалістів фармацевтичної галузі». Коледж НФаУ м. Харків. С. 219-220.
5.    Зубрицька, Л.О., 2011. Самостійна робота – компонент навчальної діяльності студентів. Освіта. Технікуми. Коледжі. №1. С.46
6.    Зубрицька, Л.О., 2010. Методичні умови організації самостійної роботи при вивченні органічної хімії, Матеріали ІІ регіональної науково – практичної конференції: Житомирські хімічні читання, проведені у ЖДУ ім. І. Франка. С.53-56.
7.    Зубрицька, Л.О., Козаченко, Г.В., 2010. Досвід проведення державного комплексного кваліфікаційного іспиту як засобу  підвищення якості професійної підготовки фармацевта. Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України: Фармація України. Погляд у майбутнє. Харків НФаУ, 15-17 вересня 2010. Т.2, .С. 505.
8.    Зубрицька, Л.О., 2009. Самостійна робота як компонент навчальної діяльності студентів. Педагогічна Житомирщина № 6. С. 54-57.
9.    Зубрицька, Л.О., Листван, В.М., 2008. Ароматичні аміни та їх похідні як фармацевтичні препарати. Матеріали регіональної науково – практичної конференції «Житомирські хімічні читання». ЖДУ ім. І. Франка, С. 33-35.
10.    Бойчук, І.Д., Зубрицька, Л.О., 2007. Особливості викладання органічної хімії в умовах кредитно-модульної системи навчання. Організація навчально-виховного процесу. Освіта. Технікуми, коледжі. Київ, 2007. № 2. Випуск 11. С. 9-11
11.    Зубрицька, Л.О., 2007. Рекомендації куратору академічної групи щодо організації роботи зі студентами. Організація навчально-виховного процесу.  З досвіду роботи вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації. Київ, 2007. Випуск 10. С. 160-180.