Туманова Ірина Володимирівна
Туманова
Ірина
Володимирівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Аналітична хімія»
«Неорганічна хімія»
«Техніка лабораторних робіт»
«Хімія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

завідувач лабораторії неорганічної хімії, «викладач – методист», викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія: Народилася16 лютого 1957 року.У 1979 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка за спеціальністю «Біологія з додатковою спеціальністю хімія» (диплом Г – 11 № 135285 від 29 червня 1979 року). З 1980 року- викладач хімічних дисциплін Житомирського фармацевтичного училища, куратор навчальних груп; є завідувачем лабораторії неорганічної хімії.

Початок роботи у коледжі: з вересня 1980 року.

Інформація про стажування, підвищення кваліфікації: – ІПКСФ НФау «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ», неорганічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія, 2014 рік (03.02-01.03), посвідчення № 42 до диплому № Г-II 135285 від 01.03.2014 року. Житомирський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти Житомирської обласної ради, курси підвищення кваліфікації з хімії (10.01 – 30.04.2014р.) ІПКСФ НФау «Сучасні технології навчання», неорганічна хімія, аналітична хімія, 2019 рік (18.02. - 07.03) , посвідчення № 58 до диплому № Г-II 135285 від 07.03.2019 року.

Наукова, методична робота: удосконалення професійної компетентності та результативності педагогічної праці.

Нагороди: Почесна грамота управління охорони здоров’я Житомирської обласної  державної  адміністрації ( 2016, 2017, 2018 роки).

Видання ,затвердженні МОЗ України для студентів медичних, фармацевтичних ЗВО I–IIIр. а України:

1.    Гирина Н.П., Ковальчук І.С., Шляніна А.В., Туманова І.В. Техніка лабораторних робіт: Навчально – методичний посібник/К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 70 с.
2.    Бойчук І.Д., Шляніна А.В., Гирина Н.П., ТумановаІ.В. Аналітична хімія: Навчально – методичний посібник/ К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 87 с.
3.    Гирина Н.П, Туманова І.В. Неорганічна хімія: Навчальний посібник, 2-е видання/ К.: ВСВ “Медицина”, 2013. –176 с. (перше видання посібника в 2012 році).

Статті:

1.    Туманова І.В., 2016. До роздуму педагогів та батьків: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти», Житомирський базовий фармацевтичний коледж, лютий 2016 р. с 5.

2.    Туманова І.В., Рекомендації до складання тестів – методична доповідь. 2015 рік (для методичного кабінету).