Тодосійчук Наталія Ананівна
Тодосійчук
Наталія
Ананівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Біологічна хімія»
«Біологічна хімія з біохімічними методами досліджень»
«Органічна хімія»
«Техніка лабораторних робіт»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач вищої кваліфікаційної категорії, "викладач-методист"

Біографія: Народилася 05.12.1957 року.  У 1976 році закінчила Житомирське фармацевтичне училище. У 1985 році закінчила Чернівецький державний університет за спеціальністю «Біологія» (диплом КВ  №608669 від 19 червня 1985 року). З 1991 по 1993 роки та з 2006 - викладач Житомирського фармацевтичного коледжу. Виконує  обов’язки куратора групи, завідувача лабораторії біологічної хімії з біохімічними методами дослідження. 

Початок роботи в коледжі: з вересня  1991р. по 1993 р.; з листопада 2006 року.

Інформація про стажування:   ІПКСФ НФаУ «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ», Біологічна хімія з біохімічними методами досліджень, органічна хімія, техніка лабораторних робіт (03.02-01.03. 2014 р.), посвідчення № 41 від 01 березня 2014 р.
Наукова, методична робота: методична робота по забезпеченню вивчення біологічної хімії з біохімічними методами дослідження.

Нагороди:  Почесна грамота управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації (2011 р.). Подяка КВНЗ ЖБФК (2017 р.).

Видання, затверджені МОЗ України для студентів медичних, фармацевтичних ЗВО І-ІІІ р. а України:
1.    Тодосійчук Н.А. Збірник тестових завдань для складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок М Лабораторна діагностика»,  Державна організація «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України»,   2018р.  –  18 с.
2.    Зубрицька Л.О., Бойчук І.Д., Тодосійчук Н.А. Органічна хімія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 80 с.
3.    Норми матеріального забезпечення навчальних кабінетів та лабораторій спеціальності 226 «Фармація», затверджені ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України», 2016 р.

Статті:
1.    Тодосійчук,  Н.А. 2016. Розвиток творчих здібностей студентів: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти», Житомирський базовий фармацевтичний коледж, лютий 2016 р. C.  247-249.
2.    Тодосійчук, Н.А. 2015. Удосконалення навчально-методичного забезпечення дисципліни «Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження»: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково – практичної Інтернет – конференції «Формування професійної компетентності майбутнього медичного спеціаліста», Сумський базовий медичний коледж, 12.01 – 07.03.2015 р. С. 217-219.