Приступко Ольга Миколаївна
Приступко
Ольга
Миколаївна
Навчальні предмети, які викладає:
«Вступ у фармацію»
«Фармацевтична хімія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач ІІ кваліфікаційної категорії.

Біографія: Народилася 01.01.1988 року. У 2008 році закінчила Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С.Протасевича за напрямом підготовки «Фармація» та здобула кваліфікацію бакалавра фармації (диплом ТМ №34925751 від 03.07.2008 р.). У 2011 році закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію провізора (диплом ХА № 39995236 від 25.02.2011 р.).     З жовтня 2008 року працювала лаборантом Житомирського базового фармацевтичного коледжу ім. Г.С. Протасевича; з вересня 2012 року переведена на посаду викладача фармацевтичних та хімічних дисциплін. З 2017 року – відповідальний секретар приймальної комісії КВНЗ ЖБФК. Виконує обов’язки куратора групи.

Початок роботи в коледжі: з жовтня 2008 року. 

Інтернатура: Українська військово-медична академія Міністерства оборони України за спеціальністю «Загальна фармація», 20011-2012 рр., (сертифікат №002669 від 28.02.2012 р.). 
Інформація про стажування, підвищення кваліфікації: ІПКСФ НФаУ «Методика викладання у вищій школі», Фармацевтична хімія (28.09 – 24.10.2015 р.), посвідчення №16 до диплому ХА № 39995236 від 24.10.2015 року.

Навчання в магістратурі: з 2015 року по 2017 рік навчалася в ННІ педагогіки ЖДУ ім. Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». У 2017 році захистила кваліфікаційну роботу на тему: «Педагогічні умови формування навчальної мотивації у студентів при вивченні фармацевтичної хімії» та отримала диплом магістра, професійна кваліфікація – викладач вищого навчального закладу (диплом М17 №077344 від 15.10.2017 р.).

Нагороди: Почесна грамота управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації Житомирської обласної ради (2018 р.).

Видання, затверджені МОЗ України для студентів медичних, фармацевтичних ЗВО І-ІІІ р. а України:
1.    Хранівська В.О, Ніжник Г.П., Муленко С.М., Приступко О.М. Практикум з фармацевтичної хімії: Навчальний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 “Фармація”/К.: ВСВ “Медицина”, 2018. – 192 с. 
2.    Хранівська В.О, Ніжник Г.П., Муленко С.М., Приступко О.М. Фармацевтична хімія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 “Фармація”/ К.: ВСВ “Медицина”, 2017. 114 с.