Ковальчук Ірина Станіславівна
Ковальчук
Ірина
Станіславівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Неорганічна хімія»
«Органічна хімія»
«Техніка лабораторних робіт»
«Фізична та колоїдна хімія»
«Хімія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія:
народилася 4 вересня 1976 року. У 1998 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія і хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології та хімії (диплом ТМ №10627456 від 30 червня 1998 року). З вересня 1999 року працювала викладачем хімії в Житомирському фармацевтичному училищі ім. Г.С. Протасевича за сумісництвом, а з січня 2000 року на постійній основі. 

Початок роботи в коледжі: з вересня 1999 року.
Інформація про стажування, підвищення кваліфікації: ІПКСФ НФаУ «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ», Органічна хімія, неорганічна хімія (03.02-01.03. 2014 р.), посвідчення №26 до диплому № ТМ 10627456 від 01 березня 2014 р.

Наукова, методична робота: використання методу кейс-стаді при вивченні хімічних дисциплін.

Нагороди: Почесна грамота КВНЗ ЖБФК (2018 р.).

Видання, затверджені МОЗ України для студентів медичних, фармацевтичних ЗВО І-ІІІ р. а. України: 
1.    Гирина Н.П., Шляніна А.В., Ковальчук І.С. Техніка лабораторних робіт: Навальний посібник /К. : ВСВ “Медицина”, 2017. – 304 с.
2.    Ковальчук І.С., Гончарук С.В., Гирина Н.П., Зубрицька Л.О. та ін. Неорганічна хімія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» /К.: ВСВ «Медицина», 2017. ¬– 80 с.
3.    Гирина Н.П., Ковальчук І.С., Шляніна А.В., Туманова І.В. Техніка лабораторних робіт: Навчально – методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» /К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 72 с.
Статті в наукових фахових виданнях:
Листван, В.В., Листван, В.М., Білецька, І.С., 2001. Нові похідні піридинкарбонових кислот як потенційні фізіологічно активні речовини: Вісник Житомирського педагогічного університету, Вип. 8, Житомир: Вид-во Житомирського педагогічного університету ім. І. Франка,, 2001 р., 
с. 203-206.
 
В інших виданнях:
1. Ковальчук, І.С., 2018. Формування лідерських та організаторських якостей студентів у системі фармацевтичної освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченій Дню заснування закладу освіти,  Черкаська медична академія,  жовтень 2018 р. С. 47-50.  
2. Ковальчук, І.С., 2017. Метод кейс-стаді у професійному навчанні: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації «Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення», коледж НФаУ, 2017 р. С. 145-148.
3. Ковальчук, І.С., 2016. Сучасний підхід та форми проведення виховної години як умова ефективності виховання студентів: збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти»,  Житомирський базовий фармацевтичний коледж, лютий 2016 р. С. 115-117.
4. Ковальчук, І.С., 2015. Компетентнісний підхід у системі фармацевтичної освіти»: Український науково-практичний журнал «Магістр медсестринства, ЖІМ, Вип. 2 (13) 2015 р. С. 45-48.
5. Ковальчук, І.С. 2015. Міждисциплінарні зв’язки у системі професійно-спрямованого навчання хімії: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Формування професійної компетентності майбутнього медичного спеціаліста”, Сумський медичний коледж, 2015 р. С. 77-80.