Хранівська Валентина Олександрівна
Хранівська
Валентина
Олександрівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Фармацевтична хімія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

завідувач відділення «Фармація» молодший спеціаліст – 11 класів, бакалавр. «Технології медичної діагностики та лікування», «викладач – методист», викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія: Народилася 25.07.1963 р. У 1985 році закінчила Харківський фармацевтичний інститут за спеціальністю «Фармація», кваліфікацією провізор (диплом КВ № 676521 від 27 червня 1985 р.). З серпня 1985 р. по жовтень 1992 р. працювала за спеціальністю на посадах: провізор – технолог (аптека № 130 м. Київ); начальник аптеки В/Ч 11143 (м. Рига); провізор - аналітик (ЦРА № 34, м. Добєлє, ТАПУ Лієпайського відділення Латвійської РСР). З березня 1993 року - викладач Житомирського фармацевтичного училища ім. Г.С. Протасевича; з вересня 1993 р. по 1996 р. - завідуюча навчальною частиною; з 02.09.1996 р. - завідувач відділення «Фармація», «Лабораторна справа». 

Початок роботи в коледжі: з березня 1993 року.

Інформація про підвищення кваліфікації: ІПКСФ НФаУ «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ», Фармацевтична хімія (03.02-01.03.2014 р.), посвідчення № 46 до диплому КВ 676521 від 01 березня 2014 року.
ФПК викладачів НМУ ім. О.О. Богомольця «Сучасні психолого – педагогічні та організаційні аспекти діяльності керівного складу ВМФНЗ України І-ІІ р.а.» (10.05.- 19.05. 2017 р.), посвідчення № 752 до диплому КВ 676521.

Наукова, методична робота: створення нових принципів і методів ефективного управління процесом навчання студентів, методичне забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами.
Навчальні предмети, які викладає: «Фармацевтична хімія».

Нагороди: Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України (2004 р.). 
Почесна грамота управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації (2001 р., 2007 р., 2018 р.). 

Участь у професійних об’єднаннях, громадських організаціях та інші види роботи:

  1. Як член експертної атестаційної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України брала участь в акредитаційній експертизі підготовки молодших спеціалістів та бакалаврів спеціальності «Фармація» ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 2007-2011р.р.;
  2. Робота у складі організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед студентів – випускників спеціальності 226 Фармація, промислова фармація освітньо – кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», 2016-2017 р.
  3. Член редакційної колегії тестових завдань з фармацевтичної хімії до Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація освітньо – кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», 2000 - 2018 р.
  4. Працювала в складі журі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація освітньо – кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»  як викладач фармацевтичної хімії, 2008р. – 2010р.
  5. Співпрацює з відділом контролю якості ПрАТ «Ліктрави» з питань підбору методів дослідження лікарської рослинної сировини з 2016 року по даний час.
     

Видання, затверджені МОЗ України для студентів медичних, фармацевтичних ЗВО І-ІІІ р. а України:
1.     Хранівська В.О, Ніжник Г.П., Муленко С.М., Приступко О.М. Практикум з фармацевтичної хімії: Навчальний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 “Фармація”/К.: ВСВ “Медицина”, 2018. - 192 с.
2.     Хранівська В.О, Ніжник Г.П., Муленко С.М., Приступко О.М. Фармацевтична хімія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 “Фармація”/К.: ВСВ “Медицина”, 2017. -114 с.
3.     Фармацевтична хімія / Навчальна програма, затверджена Департаментом роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України, Cпеціальність 6.120201 «Фармація», 2013 р.
4.    Збірник тестів для контролю рівня знань з професійних дисциплін зі спеціальності “ Фармація ” К.: Медицина, 2009. - 179с.

Статті:
1.    Хранівська, В.О., 2016. Кейс-метод (case study) як форма інтерактивного навчання майбутніх фахівців фармації, збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти», КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж». м. Житомир. С. 268-271.
2.    Бобкова, І.А., Хранівська, В.О., 2015. Професіографія та її місце в системі формування професійної компетенції фахівця, V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Формування професійної компетентності майбутнього медичного спеціаліста", присвячена 85-річчю заснування Сумського базового медичного коледжу, м. Суми. С.30-31.
2.    Хранівська, В.О., 2014. Формування професійної компетенції у студентів фармацевтичного коледжу, збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогічних працівників ВМФНЗ І-ІІ р.а. «Модернізація структури та змісту підготовки молодших спеціалістів фармацевтичної галузі». Коледж НФаУ м. Харків. С. 241-245.
3.    Хранівська, В.О., Бобкова, І.А., 2010. Міждисциплінарна інтеграція – умова комплексного підходу до підготовки фахівця. Всеукраїнський журнал «Освіта. Технікуми. Коледжі» №2(26). С.41.
4.     «Шляхи становлення та розвитку (1938 - 2013) Житомирського базового фармацевтичного коледжу ім. Г.С. Протасевича. – Житомир «Полісся», 2013. – 120 с.