Домалевський Олександр Вікторович
Домалевський
Олександр
Вікторович
Навчальні предмети, які викладає:
«Всесвітня історія»
«Історія України»
«Культурологія»
«Людина і світ»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач першої кваліфікаційної категорії

Біографія: У 2004 році закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та історія» та здобув кваліфікацію спеціаліста педагогічної освіти, вчителя української мови і літератури та історії і зарубіжної літератури (диплом ТМ № 25666419 від 30 червня 2004 року). З 2006 року працював лаборантом комп’ютерних класів Житомирського автомобільно – дорожнього коледжу. Впродовж 2007 – 2008 років викладач історії, філософії, соціології Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу.  У 2008 році закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії (диплом ТМ № 35110457). З 2008 року – викладач в Житомирському базовому фармацевтичному коледжі.

Початок роботи в коледжі: з жовтня 2008 року.

Методична робота: Навчально-методичне забезпечення дисциплін «історія України», «Всесвітня історія», «Культурологія (Художня культура)», «Людина і світ». Керування історичним гуртком та пошуковою роботою студентів «Моя родина».  

Стажування: 
1.    Кафедра історії України, кафедра спеціальних історичних дисциплін та основ правознавства Житомирського державного університету ім. Івана Франка 09.04-04.05.12 .
2.    Кафедра філософії Житомирського державного університету ім. Івана Франка 09.04-04.05.12 .
3.    ІПКСФ НФаУ «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ», 03.02-01.03.14.
4.    Житомирський інститут післядипломної педагогічної освіти,  історія України, людина і світ, 17.03-11.04.14.
 

Домалевський О. В. , Сеньків Н. В. Особливості періоду адаптації студентів до умов навчання у вищому освітньому закладі // ІХ Всеукраїнська науково - практична конференція «Молодий медичний спеціаліст - 2019: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві», Сумський базовий медичний коледж, 2019. - 520. С. 365 - 369

Домалевський О.В. Забуті постаті Української революції: Петро Федорович Болбочан // Тези Всеукраїнської науково - практичної on - line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки. - Житомир : ЖДТУ, 2019. - 1008. С. 391 - 392