Степанчук Людмила Сергіївна
Степанчук
Людмила
Сергіївна
Навчальні предмети, які викладає:
«Іноземна мова»
«Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)»
«Латинська мова»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач першої кваліфікаційної категорії. 

Біографія: Народилася 14 травня 1985 року в м. Житомир. У 2008 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська) та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури (диплом ТМ №34950610 від 30 червня 2008 року). З вересня 2008 року – викладач КВНЗ ЖБФК. 

Початок роботи в коледжі: з вересня 2008 року.

Інформація про стажування, підвищення кваліфікації: ІПКСФ НФаУ «Методика викладання у вищій школі», латинська мова, іноземна мова (за професійним спрямуванням), 2015 рік (28.09 – 24.10). 

Наукова, методична робота: формування мовної компетентності для особистісного розвитку та професійної діяльності у становленні майбутнього фахівця. 

Нагороди: 
Подяка КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж», 2017 рік.

Навчальний підручник
Процюк, І.Є. Англійська мова для фармацевтів = English for Pharmacists : підручник / І. Є. Процюк, О. П. Сокур, Л. С. Прокопчук. — К. : ВСВ «Медицина», 2011. — 448 с. Підручник затверджений МОЗ України для студентів медичних , фармацевтичних ЗВО І-ІІІ р.а України.

Латинська мова: навчальний посібник / Л.С. Прокопчук, І.Є. Процюк, В.М. Клязника, І.В. Коршунова та ін. – К.: ВСВ «Медицина», 2017р. – 224с. Підручник затверджений МОЗ України для студентів медичних , фармацевтичних ЗВО І-ІІІ р.а України.

Статті в інших виданнях:
1.    Степанчук, Л. С., 2015. Складова частина педагогічної майстерності – мовлення. Науково-методичний ілюстрований журнал «Педагогічна Житомирщина», №1 (77). С. 31-33.
2.    Степанчук, Л. С., 2015. Значення вивчення іноземної мови для особистісного розвитку та професійної діяльності. Сучасні комунікативні методи навчання англійської мови: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції, 30 жовтня 2015р., Житомирський державний технологічний університет. С 88-92. 
3.    Степанчук, Л. С., 2016. Особливості перекладу власних імен та назв. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти», Житомирський базовий фармацевтичний коледж. С. 240-242
4.    Степанчук, Л. С., Клязника, В. М., 2017. Значення вивчення іноземної мови для особистісного розвитку та професійної діяльності фармацевта. Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення: матер. всеукр. наук.-метод. інтернет-конференції педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ р.а., 17-18 квітня 2017 / ред.кол.: Т.С. Прокопенко та ін.. – Х: Коледж НФаУ. С. 139 –144.