Сокур Олена Петрівна
Сокур
Олена
Петрівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Зарубіжна література»
«Іноземна мова»
«Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія: Народилася 10 січня 1981 року в м. Житомир. У 2003 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська). Соціальна педагогіка» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови і зарубіжної літератури, соціального педагога (диплом ТМ № 23072341 від 30 червня 2003 року). У 2008 закінчила навчання в магістратурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури (диплом ТМ № 35110447 від 30 червня 2008 року). З 2004 року – викладач КВНЗ ЖБФК. 

Початок роботи в коледжі: з вересня 2004 року (за сумісництвом), з 2006 року на постійній основі.

Інформація про стажування, підвищення кваліфікації: ІПКСФ НФаУ «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ», англійська мова (ЗПС), 2014 р.; Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, англійська мова, 2017р.

Наукова, методична робота: наповнення навчального процесу навчально-методичними матеріалами, що забезпечує ефективність роботи студентів і викладачів, впровадження в навчальний процес особистісно–орієнтованих технологій, розвиток професійних і творчих здібностей студентів-фармацевтів. 

Нагороди: 
Подяка КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» 2017р., 2018 р.

Навчальний підручник:

Процюк, І.Є. Англійська мова для фармацевтів = English for Pharmacists : підручник / І. Є. Процюк, О. П. Сокур, Л. С. Прокопчук. — К. : ВСВ «Медицина», 2011. — 448 с. Підручник затверджений МОЗ України для студентів медичних , фармацевтичних ЗВО І-ІІІ р.а України.

Статті в інших виданнях:
1. Сокур, О. П., 2015. Тестування як ефективна форма контролю та підвищення якості знань при вивченні іноземної мови. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції. – Суми: Сумський медичний коледж. С. 208-211.
2. Сокур, О. П., 2016. Використання відеофільмів на заняттях іноземної мови. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти», Житомирський базовий фармацевтичний коледж. С. 236-237.
3. Sokur, O. P., 2015. The Use of Video in Foreign Language Teaching Classroom. Modern Communicative Methods of Teaching English. All Ukrainian Scientific and Methodological Conference. Zhytomyr: ZSTU,. p. 66-68.