Музичук Валентина Валеріївна
Музичук
Валентина
Валеріївна
Навчальні предмети, які викладає:
«Зарубіжна література»
«Українська література»
«Українська мова»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

кандидат філологічних наук, викладач, спеціаліст.

Біографія: Народилася 12 жовтня 1981 року в с. Горопаї Любарського району Житомирської області. У 2004 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та історія" та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та історії і зарубіжної літератури (диплом ТМ №25704340 від 30 червня 2004 року). З вересня 2005 р. по серпень 2006 р. працювала вчителем історії у Житомирській ЗОШ №32. З червня 2007 р. по серпень 2015 р. – лаборант і за сумісництвом викладач історії та соціології у Житомирському державному технологічному університеті. З 2015 року працювала за сумісництвом викладачем у КВНЗ "Житомирський базовий фармацевтичний коледж". З 2016 року – викладач у КВНЗ ЖБФК. 

Початок роботи в коледжі: з вересня 2015 року (за сумісництвом), із 2016 року на постійній основі.

Навчання в аспірантурі: з жовтня 2010 року навчалась в Інституті літератури ім. Т.  Г. Шевченка НАН України на відділі класичної літератури.

Інформація про стажування: відсутня

Наукові інтереси: український літературний процес початку ХХ ст., драматургія модернізму.

Нагороди: 
Подяка від КЗ "Бердичівський педагогічний коледж" ЖОР (8 листопада 2018 р.)

Міжнародні видання:
1.    Історія як спосіб розв'язання національної проблеми у драматургії Гната Хоткевича. Spheres of culture. Lublin, 2015. Volume XI. Р. 107 – 112

Фахові публікації:
1.    Музичук В. В. Морально-етична проблематика у маловідомих драмах Г. Хоткевича. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. К: Інститут літератири ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2009. Випуск 14. С. 240 – 244.
2.    Музичук В. В. Тема опришківсього руху у драматургії Гната Хоткевича. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. С. 180 – 189.
3.    Музичук В. В. Художня інтерпретація історичної особистості в тетралогії Г. Хоткевича "Богдан Хмельницький" . Наукові праці: Науково-методичний журнал. Філологія. Літературознавство.  Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. Т. 166. Вип. 154. С. 84 – 88 
4.    Музичук В. В. Співвідношення історичної та художньої правди у драмі Гната Хоткевича "Рогнідь". Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. К: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2014. Випуск 19. С. 16 – 20.

Інші публікації:
1.    Герасимчук В. В. Проблема морального максималізму в поемі Т. Шевченка "Гайдамаки" і драматичній поемі Лесі Українки "Адвокат Мартіан". Творчі світи Тараса Шевченка : Збірник студентських наукових робіт. Житомир, 2005. Вип. 2. С. 17 – 19
2.    Музичук В. В. Образ Ярославни в драмі Г. Хоткевича "О полку Ігоревім" "Слово о полку Ігоревім" та його доба. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. Галич, 2007. С. 79 – 83.
3.    Музичук В. В. Національна історія – предмет дослідження Гната Хоткевича. Тези ХХХV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, 25-28 травня 2010 року: в 2-х т. Житомир: ЖДТУ, 2010. Т. 2. С. 191 – 192.