Клязника Віта Миколаївна
Клязника
Віта
Миколаївна
Навчальні предмети, які викладає:
«Іноземна мова»
«Латинська мова»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач першої кваліфікаційної категорії.

Біографія: Народилася 23 лютого 1983 року в м. Житомир. У 2005 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов і зарубіжної літератури (диплом ТМ №28116196 від 30 червня 2005 року). У 2006 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури (диплом ТМ № 30488337 від 30 червня 2006 року). З вересня 2005 року по 2006 рік – викладач в Житомирському базовому фармацевтичному коледжі за сумісництвом, з вересня 2006 року на постійній основі.

Початок роботи в коледжі: з вересня 2005 року (за сумісництвом), з 2006 року на постійній основі.

Інформація про стажування, підвищення кваліфікації: Національний медичний університет ім. О. Богомольця, латинська мова, 2014 рік (09.06 – 27.06.)

Наукова, методична робота: гендерні стереотипи в англійських пареміях; професійні і комунікативні мовні компетентності, необхідні для успішного здійснення іншомовної комунікації в професійній та соціально-громадській сферах спілкування.

Нагороди: 
Подяка КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» 2017 рік.

Навчальний підручник
Латинська мова : навчальний посібник / Л.С. Прокопчук, І.Є. Процюк, В.М. Клязника, І.В. Коршунова та ін. – К.: ВСВ «Медицина», 2017р. – 224с. Підручник затверджений МОЗ України для студентів медичних , фармацевтичних ЗВО І-ІІІ р.а України.

Статті у наукових фахових виданнях України
1. Клязника, В. М., 2014. Методика забезпечення поточного контролю знань на заняттях з англійської мови. Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка, випуск № 4 (76), С. 109 – 112. 

В інших виданнях
2. Клязника, В.М., 2016. Використання рольових ігор на заняттях іноземної мови. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти», Житомирський базовий фармацевтичний коледж. С. 112 – 115.
3. Клязника, В. М., Степанчук Л. С., 2017. Значення вивчення іноземної мови для особистісного розвитку та професійної діяльності фармацевта. Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення: матер. всеукр. наук.-метод. інтернет-конференції педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ р.а., 17-18 квітня 2017 / ред.кол.: Т.С. Прокопенко та ін.. – Х: Коледж НФаУ. С. 139 –144. 
4. Kliaznyka, V., 2015. Method of project in teaching foreign languages. Modern Communicative Methods of Teaching English: All Ukrainian Scientific and Methodological Conference ZSTU. – Zhytomyr: ZSTU,– p. 48 – 51.