Башинська Аліна Вячеславівна
Башинська
Аліна
Вячеславівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Іноземна мова»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач, спеціаліст.

Біографія: Народилася 2 липня 1994 року в м. У 2018 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «035 Філологія» спеціалізація «035.04 германські мови та літератури (переклад включно)» та здобула кваліфікацію магістра філології, філолога-германіста, фахівця з англійської та німецької мов і літератур, перекладача (диплом М18 №022185 від 31 січня 2018 року). З вересня 2018 року – викладач КВНЗ ЖБФК.

Початок роботи в коледжі: з вересня 2018 року. 

Наукова, методична робота: дослідження стереотипів та їх мовного відображення в лінгвокультурі англомовних країн; дослідження та аналіз впливу інтерактивних методів навчання на успішність студентів.

1.    Башинська, А. В., 2017. Етнічні стереотипи і ярлики по відношенню до афро-американців. Наукова думка сучасності і майбутнього: зб. статей, С. 3-6.
2.    Башинська, А. В., 2017. Функції та основні властивості етнічних стереотипів і етнічних ярликів у публіцистичному дискурсі. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: зб. статей, С. 186-188.
3.    Башинська, А. В., 2017. Етнічний стереотип як різновид соціального стереотипу. Мова – культура – суспільство: інтердисциплінарний вимір: зб. статей, С. 14-22.