Зубрицька Тетяна Ростиславівна
Зубрицька
Тетяна
Ростиславівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Технологія ліків»
«Фармакологія»
«Фармацевтична опіка»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач І кваліфікаційної категорії

Біографія:
Дата і місце народження: 23.05.1988 року, смт. Черняхів, Житомирська обл.

Освіта:
2006 – 2011 р.р. – Національний фармацевтичний університет, спеціальність «Фармація», кваліфікація – провізор ( диплом ХА № 39995421 від 25 лютого 2011 р.).
2015 – 2017 р.р. – Житомирський державний університет імені Івана Франка, ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність 8.18010021 Педагогіка вищої школи, професійна кваліфікація викладач вищого навчального закладу (диплом М17 № 077336 від 15 жовтня 2017 р.).

Професійна діяльність:
з 08.2006 р. –лаборант ЖБФК ім. Г.С. Протасевича.
з 09.2009 по 05.2011 р. – викладач за сумісництвом ЖБФК ім. Г.С. Протасевича.
з 09.2011 р. – переведена на посаду викладача фармацевтичних дисциплін КВНЗ ЖБФК.

Інформація про підвищення кваліфікації:
2015 р. – цикл підвищення кваліфікації «Методика викладання у вищій школі», «Фармакологія», «Технологія ліків» (термін навчання 28.09 по 24.10. 2015 р.) при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (посвідчення № 4 до диплому ХА № 39995421).

Наукова, методична робота: впровадження в освітній процес новітніх технологій з метою формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців.

Видання:
1. Технологія ліків: Навчально – методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» /Н.М.Косяченко, Т.А.Домбровська, О.С. Марчук та ін. – К.: ВСВ Медицина, 2017. – 464 с.: іл.
2. Фармакологія: Навчально – методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» /І.В.Луцак, К.М.Римарчук, Т.Р.Зубрицька та ін. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 344 с. 

Тези:
1.    Зубрицька Т.Р., Терехова А.В. Вплив стереоізомерії на фармакологічну активність лікарських засобів // XXI Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, присвячений 60-річчю Тернопільського Державного Медичного Університету ім. І.Я.Горбачевського: збірник матеріалів XXI Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 24 – 26 квітня 2017 р., С.239

Інші публікації:
1.    Зубрицька, Л.О., Зубрицька, Т.Р. Роль самостійної роботи студента при вивченні органічної хімії у процесі формування професійних компетенцій // Модернізація структури та змісту підготовки молодших спеціалістів фармацевтичної галузі: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогічних працівників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, Коледж НФаУ, м.Харків , 2014 рік., С. 219-220
2.    Зубрицька, Т.Р. Міждисциплінарна інтеграція при вивченні професійних дисциплін, матеріали // Формування професійної компетентності майбутнього медичного спеціаліст: Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю заснування Сумського медичного коледжу, 2015. – С. 79-80.
3.    Зубрицька, Т.Р. Методичний супровід у формуванні та розвитку професійної підготовки студентів з фармакології //Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти : Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції .- Житомир: КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім.Г.С. Протасевича» Житомирської обласної ради, 15 лютого – 24 березня 2016. – С. 96-97
4.    Зубрицька, Т.Р. Формування комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів // Проектування освітнього розвивального середовища Полісся: регіональний аспект: збірник наукових праць / за ред. О.С. Березюк, О.М. Власенко. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2017. – С.70 – 75 
5.    Зубрицька, Л.О., Зубрицька, Т.Р.  Формування комунікативної компетентності майбутніх фармацевтів при викладанні фахових дисциплін // Всеукраїнська науково-практичної інтернет-конференція педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації «Якість вищої освіти:сучасний стан та шляхи забезпечення», м. Харків, 18 – 19 квітня 2017 р. – С.130-136.