Завадська Наталія Петрівна
Завадська
Наталія
Петрівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Організація та економіка фармації»
«Основи менеджменту та маркетингу у фармації»
«Фармацевтичний менеджмент і маркетинг»
«Фармацевтичне право та законодавство»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія:
Дата і місце народження: 23.12.1975, м. Житомир.

Освіта: 
1994 – 1998 р.р. – Українська фармацевтична академія, спеціальність «Фармація», кваліфікація – провізор (диплом ЛР ВЕ № 007812 від 19 червня 1998 р.).

Професійна діяльність: 

  • з 12.1999 р. – заступник завідувача аптеки ПП «Емілія»;
  • з 10.2001 р. – завідувач аптеки ТОВ «Віяна-фарм»;
  • з 07.2002 р. - завідувач аптеки ТОВ «ВТВ Фарм»;
  • з 02.2003 р. – спеціаліст І категорії Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів в Житомирській області;
  • з 08.2005 р. –  викладач КВНЗ ЖБФК.


Інформація про підвищення кваліфікації:
2014 р. – цикл підвищення кваліфікації «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ», «Організація та економіка фармації», «Основи менеджменту та маркетингу у фармації», (термін навчання 03.02.-01.03.2014 р.) при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (посвідчення про підвищення кваліфікації викладачів № 21 до диплому ЛРВЕ 007812).
               
Наукова, методична робота:
Аналіз актуальних проблем розвитку фармацевтичного ринку та фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я в Україні.

Участь у професійних об´єднаннях, громадських організаціях інші види роботи:

  • 2016 р. – член журі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед студентів-випускників спеціальності 226 Фармація, промислова фармація освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
  • з 2019 р. – член Громадської спілки «Працівники фармації».

Видання:
1.    Основи менеджменту та маркетингу у фармації: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Н.М. Косяченко, В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Н.П. Завадська. – К. : ВСВ Медицина», 2018. – 49 с. : іл.
2.    Організація та економіка фармації: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Н.М. Косяченко, В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Н.П. Завадська. – К. : ВСВ Медицина», 2017. – 224 с.
3.    Практикум з організації та економіки фармації: навч. посіб./В.П. Горкуша, Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська та ін.; за ред. Н.М. Косяченко. – 2-е вид., переробл. та допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 280 с.
4.    Менеджмент і маркетинг у фармації: навч. посіб./ Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська, Н.М. Косяченко. – 2-е вид., випр. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 144 с.
5.    Менеджмент і маркетинг у фармації: навч. посіб./ Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська, Н.М. Косяченко. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 144 с.
6.    Збірник тестів для контролю рівня знань з професійних дисциплін зі спеціальності «Фармація» / Н.Б. Андрощук, М.В. Білоцька, І.А. Бобкова,     Н.М. Косяченко; за ред. Є.В. Хоміка, І.Д. Бойчук – К.: Медицина, 2009. – 176 с.
7.    Практикум з організації та економіки фармації: навч. посібник /          В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Л.А. Дмитренко, Н.М. Косяченко та ін. – К.: Медицина, 2008 – 280 с.

Інші публікації:
Завадська Н.П. Аналіз електронного ресурсу мережі Інтернет з фармацевтичної діяльності, дослідження інформаційних можливостей // Збірник Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення», коледж НФаУ, квітень 2017 року.