Варлахова Лідія Василівна
Варлахова
Лідія
Василівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Ботаніка»
«Фармакогнозія»
«Фармацевтична ботаніка»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач вищої кваліфікаційної категорії, "викладач – методист".

Біографія:
Дата і місце народження: 15.06.1949, м. Томск.

Освіта:
1968 – 1973 р.р. – Томский ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт, специальность «Фармация», квалификация – провизор (диплом Э № 859563 от 30 января 1973 г.).

Професійна діяльність:
з 03.1973 р. -  аптека № 8 м. Челябінськ – хімік-аналітик;
з 12. 1975 р. – в/ч п/п 92678 – провізор;
з 12. 1978 р. – аптека № 2 м. Житомир – провізор-технолог;
з 09. 1983 р. – Житомирське фармацевтичне училище – викладач;
з 08. 1988 р. – в/ч п/п 12980 – зам. начальника обліково-операційного відділу мед. складу;
з 02 1991 р. – Житомирське фармацевтичне училище – викладач.

Інформація про підвищення кваліфікації:
2014 р. – цикл підвищення кваліфікації «Професійна діяльність і особистість викладача КВНЗ» зі спеціальності «Фармакогнозія», «Ботаніка» (термін навчання 03.02 – 01.03 2014 р.) при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (посвідчення про підвищення кваліфікації викладачів №11 до диплому Э № 859563).

Наукова, методична робота:
Розробка комплексного методичного забезпечення дисципліни «Ботаніка» дистанційної форми навчання студентів спеціальності 226 Фармація, промислова фармація освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Нагороди:
Подяка від Житомирської обласної державної адміністрації -  вересень 2016 р.
Почесна грамота від міської ради – грудень 2013 р.
Участь у професійних об´єднаннях, громадських організаціях інші види роботи:
2008-2009 р.р. - член журі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед студентів-випускників спеціальності «Фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
 

Видання:
1. Фармакогнозія: підручник / І.А.Бобкова, Л.В. Варлахова. – 3-є вид., переробл. і допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 504 с.
2. Фармакогнозія: навчально – методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація»/ В.П.Ходаківська, І.А. Бобкова, Л.В.Варлахова. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 192 с.: іл..
3. Ботаніка: навчально – методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація»/ В.П.Ходаківська, І.А. Бобкова, Л.В.Варлахова. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 49 с.: іл..
4. Ботаніка: підручник/ І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова.- К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 304 с..
5. Фармакогнозія: підручник / І.А.Бобкова, Л.В. Варлахова, М.М. Маньковська. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Медицина, 2010. – 512 с.
6. Збірник тестів для контролю рівня знань з професійних дисциплін зі спеціальності «Фармація» / Н.Б. Андрощук, М.В. Білоцька, І.А. Бобкова,     Н.М. Косяченко; за ред. Є.В. Хоміка, І.Д. Бойчук – К.: Медицина, 2009. – 176 с.
7. Фармакогнозія: підручник / І.А.Бобкова, Л.В. Варлахова, М.М. Маньковська.  – К.: Медицина, 2006. – 440 с.
8. Ботаніка: підручник/ Т.А.Решетняк, І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова.- К.: Здоров’я, 2006. – 296 с.- Бібліогр.: С. 292.

Інші публікації:
1. Варлахова, Л. В. 2016. Формування професіоналізму у студентів. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти», Коледж НФаУ м. Харків. С. 39-41.
2. Бобкова, І. А., Варлахова, Л. В. 2014. Формування ключових компетенцій як передумова підготовки конкурентоспроможного фахівця фармації. Збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогічних працівників ВМФНЗ І-ІІ р.а. «Модернізація структури та змісту підготовки молодших спеціалістів фармацевтичної галузі», Коледж НФаУ м. Харків. С.161-166.