Свірчевська Людмила Михайлівна
Свірчевська
Людмила
Михайлівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Ботаніка»
«Основи медичного та фармацевтичного товарознавства»
«Фармакогнозія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Біографія:
Дата і місце народження: 05.09.1965, смт. Черняхів Житомирська область
Освіта:
   1982-1987 р.р. –  Ленинградский химико-фармацевтический институт,  специальность 1905 фармацевтическая, квалификация  –  провизор (диплом НВ № 179875 от 24 июня 1987 г.).

Професійна діяльність:
1987-1993 р.р. – провізор-технолог центральної районної аптеки № 232 м. Ленінграду;
1993-1998 р.р. –  викладач Житомирського фармацевтичного училища; 
1998-2000 р.р. – завідуюча-провізор Черняхівської центральної районної аптеки № 41 Житомирської області;
2000-2001 р.р. – провізор ППФ «Санітас»;
2001-2004 р.р. – провізор ТОВ «Фармацевтина компанія «Валіс»;
2004-2005 р.р. – заступник завідувача аптеки ППФ «Санітас»;
2005-2009 р.р. – завідуюча-провізор аптекою ПП «Аннуш»;
з 2009 р. – викладач  КВНЗ  ЖБФК.
    
Здобуття наукового ступеня: відсутнє.

Інформація про підвищення кваліфікації:
2014 р. – цикл підвищення кваліфікації «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ» «Ботаніка», «Фармакогнозія» (термін навчання 03.02. – 01.03.2014 р.) при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (посвідчення про підвищення кваліфікації викладачів № 43 до диплому НВ 179875 від 01 березня 2014 р.)

Наукова, методична робота:
Вивчення та впровадження комунікативних та інтерактивних методів навчання при викладанні професійних дисциплін.

Нагороди:
Грамота департаменту охорони здоров’я  Житомирської облдержадміністрації  – вересень 2016 р.    
 

Видання:
1. Основи медичного та фармацевтичного товарознавства: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» /  О.Г. Мороз, Ж.В. Осінська, К.М. Римарчук, Л.М. Свірчевська. – К. : ВСВ «Медицина», 2018. – 68 с. : іл.

Інші публікації:
1. Свірчевська Л.М. Методичні аспекти та особливості організації навчальної практики з фармакогнозії як ефективного засобу підготовки майбутніх спеціалістів  //  Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Житомир: КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім.  Г.С. Протасевича» Житомирської обласної ради, 15 лютого – 24 березня 2016. – С.290.
2. Свірчевська Л.М. Роль особистості викладача як провідного фактору у формуванні конкурентоспроможного фахівця в умовах сучасного освітнього простору  //  Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Молодший спеціаліст: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві». – Суми : Сумський базовий медичний коледж,  2017.