Римарчук Клавдія Михайлівна
Римарчук
Клавдія
Михайлівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Основи медичного та фармацевтичного товарознавства»
«Фармакологія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач вищої кваліфікаційної категорії, "викладач-методист"

Біографія:
Дата і місце народження: 19.11.1954, с. М.Коровинці Чуднівського району Житомирської області
Освіта: 
1977 –1982 р.р.–Харківський фармацевтичний інститут, спеціальність фармація, кваліфікація – провізор (диплом ИВ № 126958 від 26 червня 1982 р.).

Професійна діяльність: 
з 08.1974.-01.1976 р.р. – Харківська база медичних товарів, асистент приймального відділу;
з 01.1976-08.1977 р.р.– Харківська база медичних товарів, заступник завідувача приймального відділу;
з 08.1982-08.1988р р. – провізор-аналітик контрольно-аналітичної лабораторії м. Житомир;
з 08.1988 р. викладач Житомирського фармацевтичного училища.

Здобуття наукового ступеня: відсутнє.

Інформація про підвищення кваліфікації:
2015 р.–цикл підвищення кваліфікації «Методика викладання у вищій школі», «Фармакологія», «Основи медичного та фармацевтичного товарознавства» (термін навчання 28.09.-24.10.2015 р.) при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (посвідчення про підвищення кваліфікації викладачів № 18 до диплому ИВ № 126958).

Наукова, методична робота:
розробка методичного супроводу та впровадження в освітній процес інтерактивного методу роботи студентів в мікрогрупах з метою формування професійних компетенцій, розробка освітньо-професійних програм.

Нагороди:
Подяка від Житомирської обласної  ради – вересень 2018 р.

Видання:
1.    Фармакологія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація»/ І.В.Луцак,К.М.Римарчук та ін. –К.: BCB « Медицина», 2018. -334 с.
2.    Основи фармацевтичного і медичного товарознавства:Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація»/ О.Г.Мороз, Ж.В. Осінська, К.М. Римарчук, Л.В. Свірчевська. –К.: BCB « Медицина», 2018. - 68с.:іл.
3.    Основи фармацевтичного і медичного товарознавства: Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів I-III рівнів акредитації / К.М. Римарчук. – К. : ВСВ Медицина», 2015. – 120 с. 
4.     Збірник тестів для контролю рівня знань з професійних дисциплін зі спеціальності «Фармація» / Н.Б. Андрощук, М.В. Білоцька, І.А. Бобкова,     Н.М. Косяченко, О.С. Марчук, К.М.Римарчук, В.А.Хранівська; за ред. Є.В. Хоміка, І.Д. Бойчук – К.: Медицина, 2009. – 176 с.

Публікації у періодичних фахових виданнях:
1.    Римарчук К. М. Погода і здоров’я людини. // Фармацевт практик. Науково-популярний та станово-побутовий журнал. – 3[91] 2011.– c. 44-46.

Інші публікації:
1. Римарчук К.М. Приклад застосування інтерактивних методів навчання при викладанні фармакології //Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Житомир: КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича» Житомирської обласної ради, 15 лютого – 24 березня 2016. – с. 206.