Петрук Лідія Григорівна
Петрук
Лідія
Григорівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Фармакологія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач спеціаліст КЗВО ЖБФК.

Біографія:
Дата і місце народження: 10.09.1987, м. Житомир.
Освіта: 
2005 – 2010 р.р. – Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, спеціальність «Фармація», кваліфікація – провізор (диплом ВН № 37633000 від 12 лютого 2010 р.).
2015 – 2017 р.р. – Житомирський державний університет імені Івана Франка, ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність 8.18010021 Педагогіка вищої школи, професійна кваліфікація викладач вищого навчального закладу (диплом М17 № 077347 від 15 жовтня 2017 р.).

Професійна діяльність: 
з 09.2005 р. – фармацевт ПП "Медісан"; 
з 01.2014 р. –  викладач фармакології КВНЗ ЖБФК;
з 03.2014 р. – викладач фармацевтичних дисциплін КВНЗ ЖБФК.

Здобуття наукового ступеня: відсутнє.
    
Інформація про підвищення кваліфікації:

2015 р. – цикл підвищення кваліфікації «Методика викладання у вищій школі», «Фармакологія», «Латинська мова» (термін навчання 28.09.-24.10.2015 р.) при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (посвідчення про підвищення кваліфікації викладачів № 14 до диплому ВН 37633000).
               
Наукова, методична робота:
Комплексне методичне забезпечення дисципліни; вивчення, узагальнення і впровадження у навчальний процес прогресивних форм навчання.

Видання:
Фармакологія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / І.В.Луцак, К.М.Римарчук, Т.Р.Зубрицька та ін. – К.: ВСВ «Медицина»,2018. – 344 с.