Мельничук Лариса Володимирівна
Мельничук
Лариса
Володимирівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Фармакологія»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач першої кваліфікаційної категорії.

Біографія:
Дата і місце народження: 15.01.1985 р., с. Романівка, Дзержинського району, Житомирської області.  
Освіта:
2002-2007 р. р. – Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, спеціальність «Клінічна фармація», кваліфікація – клінічний провізор (диплом ВН №32686843 від 25 червень 2007 р.).
2015-2017 р. р. – Житомирський державний університет імені Івана Франка, ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність 8.18010021 Педагогіка вищої школи, професійна кваліфікація викладач вищого навчального закладу (диплом М17 №077343 від 15 жовтня 2017 р.).

Професійна діяльність:
з 08.2008 р. – викладач КВНЗ ЖБФК.

Інформація про підвищення кваліфікації:
2014 р. – Цикл підвищення кваліфікації «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ», «Фармакологія», «Латинська мова» (термін навчання 03.02-01.03.2014 р.) при Інституті  підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (посвідчення про підвищення кваліфікації викладачів №32 до диплому ВН №32686843).

Наукова, методична робота:
Впровадження тренінгових технологій навчання при викладанні професійних дисциплін. 

Видання:
1.    Фармакологія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / І.В. Луцак, К.М. Римарчук, Т.Р. Зубрицька та ін. — К. : ВСВ «Медицина», 2018. — 344 с.

Інші публікації:
1.    Мельничук Л. В. Міждисциплінарна інтеграція при вивченні фармакології. // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Житомир: КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича» Житомирської обласної ради, 15 лютого – 24 березня 2016. – 290 с.
2.    Мельничук Л. В.  Використання тренінгових технологій навчання у підготовці фармацевтів. // Проектування освітнього розвивального середовища Полісся: регіональний аспект: збірник наукових праць / за ред. О.С. Березюк, О.М. Власенко. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2017. – 178 c.