Марчук Олена Степанівна
Марчук
Олена
Степанівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Латинська мова»
«Основи промислової технології лікарських засобів»
«Основи технології косметичних засобів»
«Технологія ліків»
«Фармацевтична опіка»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Біографія:
Дата і місце народження: 13.01.1957, с. Романівка Дзержинського району Житомирської області.
Освіта: 
1976 – 1981 р.р. – Львівський Державний медичний університет, спеціальність «Фармація», кваліфікація – провізор (диплом ЖВ № 976664 від 29 червня 1981 р.).
Професійна діяльність: 
з 07.1981 р. – провізор-аналітик Аптека № 208 Житомирського АПТУ.
з 08.1987 р. –  викладач Житомирського фармацевтичного училища.

Здобуття наукового ступеня: відсутнє.

Інформація про підвищення кваліфікації:
2014 р. – цикл підвищення кваліфікації «Професійна діяльність і особистість викладача ВНЗ» «Технологія ліків» НФаУ, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (посвідчення №30 про проходження підвищення кваліфікації до диплому ЖВ № 976664).
2015 р. – «Методика викладання у вищій школі», «Латинська мова» (термін навчання 28.09.-24.10.2015 р.) при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (посвідчення про підвищення кваліфікації викладачів № 9 до диплому ЖВ № 976664).

Наукова, методична робота:
розкриття нових підходів до наукового, компетентнісного вирішення конкретних професійних задач проблемного характеру через впровадження на заняттях з технології ліків та основ технології косметичних засобів алгоритмізації навчання, зокрема, при виконанні професійного тренінгу. 

Нагороди:
Почесна грамота управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації – вересень 2018 р.

Участь у професійних об´єднаннях, громадських організаціях інші види роботи:
2009 –2010 р.р. – член атестаційної комісії провізорів та фармацевтів  при Державній  службі лікарських засобів в Житомирської області.

Друковані праці:
Видання:
1.    Технологія ліків: Навчальний посібник для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І – ІІІ рівнів акредитації / О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук. – К.: Медицина, 2008. – 488 с.
2.    Технологія ліків: Навчальний посібник для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І – ІІІ рівнів акредитації / О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук. – 2-е вид., переробл. та допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – 576 с.
3.     Технологія ліків: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / Н.М. Косяченко, Т.А. Домбровська, О.С. Марчук та ін. – К. : ВСВ Медицина», 2017. – 464 с. : іл.
4.    Збірник тестів для контролю рівня знань з професійних дисциплін зі спеціальності «Фармація» / Н.Б. Андрощук, М.В. Білоцька, І.А. Бобкова,     Н.М. Косяченко; за ред. Є.В. Хоміка, І.Д. Бойчук – К.: Медицина, 2009. – 176 с.

Публікації у періодичних виданнях:
1.     «Красиве суспільство – здорове суспільство!» // Науково-популярний та станово-побутовий журнал «Фармацевт практик», грудень 2010 р.

Інші публікації: 
1.    Марчук О.С. Екстемпоральне виготовлення косметичних засобів набуває актуальності // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Житомир: КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича» Житомирської обласної ради, 15 лютого – 24 березня 2016. – С. 290.